• کد خبر: 26327
  • دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
زنده به گور کردن دختران در افغانستان

اعراب جاهلی بازگشته اند؛ “مرگ بر عربستان”

سال تحصیلی در افغانستان در میان اشک و آه و ناله دختران و معلمان زن آغاز می شود؛ طالبان با محروم کردن دختران از تحصیل در مقطع متوسطه، جامعه ی زنان افغانستان را دچار بهت و حیرت کرده و در عین حال صدایی نیز از جامعه بین المللی و مدعیان حقوق بشر بر نمی خیزد.

مرضیه حسینی _ روزنامه نگار

به گزارش پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، چند روزی ست که زنان و دختران افغانستان با هشتک «محرومیت از تحصیل، زنده به گور کردن دختران است» در مقابل این تصمیم جاهلانه که به معنای محروم کردن دختران از طبیعی و بدیهی ترین حقوق انسانی و شهروندی شان در دنیای مدرن یعنی حق “آموزش” است، اعتراض کرده اند.

با حمایتِ عربستان سعودی، اعرابِ جاهلی باز گشته اند.

هشتک مزبور، یادآورِ اقدامِ اعراب جاهلی در ۱۴۰۰ سال پیش است که دختران را باعثِ ننگ خانواده و جنس دوم می دانستند و زنده به گور می کردند تا آنکه “محمد” ص پیامبر رحمت و مهربانی آمد و به این جنایت و اقدام ضدِّ بشریِ طایفه قریش در عربستان، خاتمه داد.

نکته عجیب ماجرا این است که این بار نیز بعد از ۱۴۰۰ سال، زنده به گور کردنِ نوینِ دختران افغانستان با محروم کردن آنها از حق تحصیل و خانه نشین کردن اجباریِ شان، به دستِ عوامل همان اعراب جاهلی یعنی طالبان و عربستان سعودی، صورت می گیرد.

اکنون ۱۴۰۰ سال پس از اقدامِ “محمد” ص در برانداختنِ رسمِ زنده به گوریِ دختران؛ طالبان که موردِ حمایتِ عربستان سعودی و فرزنده خوانده اش، پاکستان است مجددا رسم زنده به گوری دختران را زنده کرده و این بار، “محمد” ص نیست و قدرتهای بزرگ و مدعیانِ حقوق بشر نیز زبان در کام گرفته اند و متعرضِ دست پرورده ی بدوی و تروریستِ عربستان سعودی نمی شوند زیرا دلارهای نفتیِ سعودی؛ دهانِ تمامِ منتقدان را بسته است.

ضَجِّه ها و ناله های دختران افغانستان که در کُنجِ اتاق های تاریک و نَمور خانه های شان می پوسند و زنده به گور می شوند را کسی نمی شنود…

در چنین شرایطی افغانستانی ها در سراسر دنیا با برگزاری تجمعات سعی می کنند صدای خود را به گوشِ جامعه جهانی برسانند و با دست نوشته ها و فریادهای “مرگ بر پاکستان”، اعتراض خود را نسبت به تجاوز آشکار این کشور به خاک شان اعلام می کنند.

این در شرایطی ست که عربستان سعودی هم اگرچه حضورِ مستقیم در افغانستان برای حمایت از “طالبان و طالب ها” ندارد، اما همه کارشناسان می دانند که پاکستان، پسرخوانده ی عربستان است و اساسا به نیابت از عربستان، به خاک کشور افغانستان تجاوز کرده و مردمِ آزادی خواه و مقاومتِ افغانستان را سرکوب می کند ضمن آنکه هزینه های این تجاوز نیز از سوی سعودی ها تامین می شود.

عربستان سعودی از یک سو پشتیبانی اطلاعاتی، عملیاتی و مالیِ طالبان را انجام می دهد و از سوی دیگر شبکه تلویزیونی اش “افغانستان اینترنشنال”، برای فریب افکار عمومی و رد گم کردن، به عنوانِ حامیِ زنان و مردم افغانستان ظاهر شده است.

در چنین شرایطی فریادِ “مرگ بر عربستان” هم در کنار “مرگ بر پاکستان”، از حنجره ی دختران افغانستان که در زیر خروارها خاکِ طالبان در حال زنده به گور شدن هستند، به گوش می رسد؛ اما هزاران درد که “محمد” ص نیست تا اعراب و قریشیانِ امروز را از این عمل ننگین و نسل کشیِ نوین، باز دارد.

پس از گذشت هزاران سال از آن واقعه، در زمانه مدرن امروز، طالبان با اقدامات جاهلی خود عرصه را بر زنان افغانستان تنگ کرده و هر روز حقوق انسانی بیشتری را از آنها سلب می کند.

 

لینک کوتاه : http://eghtesadsalem.com/?p=26327
نظرات کاربران :
  1. رضا گفت:

    زیاد سختش نگیرید، شاید میخوان ساز و کار صحیحی برای تحصیل فراهم کنند، چون که مدارس مختلط بوده و باید فضا برای خانما تدارک دیده بشه

دیدگاه شما