• کد خبر: ۲۷۶۶۹
 • ۱۴۰۰-۰۷-۱۸ - : ۱۳:۴۸

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برای تبرئه خود از “رهبری” هزینه کرد! + سند

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان از رسانه ای که درباره اش افشاگری کرده بود، شکایت کرد.

نکته تاسف برانگیز در این شکایتنامه این است که “منصور یزدی زاده” برای تبرئه ی خود از مقام معظم رهبری و مصالح کشور، هزینه کرده است.

انتظار می رود دستگاه های مسئول با این سوءاستفاده و استفاده ی منافقانه و ابزاریِ فرد یاد شده از مقامات عالی کشور آن هم در جهت پرونده سازی برای یک رسانه ی افشاگر؛ برخورد کنند.

پایگاه خبری “اقتصاد سالم” یکشنبه ۱۱ مهرماه در خبری با عنوان “ذوب آهن اصفهان، عابر بانکِ نیروهای ضدِّنظام شده است” افشا کرد که کارخانه دولتی ذوب آهن اصفهان به اسپانسر و عابربانکِ احزابِ جانشینِ حزبِ منحله و تندروی مشارکت که میدان دارِ فتنه ی ۸۸ بود و رسانه های آنها، تبدیل شده است.

“منصور یزدی زاده” مدیرعامل فعلی شرکت ذوب آهن اصفهان از مدیرانِ ارشد دولت حسن روحانی ست که از ابتدای سال ۱۳۹۷ به مدیرعاملی این کارخانه بزرگ تولیدکننده فولاد ساختمانی و ریل منصوب شده و در دولت مردمی و فسادستیز آیت الله ابراهیم رئیسی نیز همچنان در این سِمَت باقی مانده است!

اسناد رسیده به این پایگاه خبری نشان می دهد که “یزدی زاده” ذوب آهن اصفهان را به اسپانسر و عابر بانکِ احزابِ تندروی به اصطلاح اصلاح طلب، شِبهِ برانداز و رسانه های آنها تبدیل کرده که جایگزین احزابِ منحله و غیرقانونی ای همچون جبهه ی مشارکت شده اند که پس از فتنه ۸۸ از سوی دستگاه های مسئول منحل شدند.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به همین اقدامات بسنده نکرده و کارمندانِ ایثارگر، رزمنده، جانباز و بازماندگان دوران دفاعِ مقدس در شرکت ذوب آهن اصفهان که منتقد اقداماتش بوده اند را به طرز موذیانه ای تصفیه، بایکوت و منزوی کرده است.

این اقدامات موجب شد حدود ۱ ماه پیش جمعی از ایثارگران، جانبازان، رزمندگان دوران دفاع مقدس و خانواده شهدای ذوب آهن اصفهان با نوشتن رنج نامه ای به حجت الله عبدالملکی _ وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی _ و همچنین ابراهیم رئیسی رئیس جمهور؛ با گزارشِ اقدامات خلافِ مدیریت این شرکت، خواهان تغییر وی در دولتِ ضدِّفساد آیت الله رئیسی شوند.

به دنبال انتشار این خبر اگرچه روابط عمومی ذوب آهن اصفهان جوابیه و پاسخی سراسر توهین و افترا به این پایگاه خبری ارسال کرد اما “اقتصاد سالم” جوابیه را بدون تغییر و کم و کاست منتشر کرد، اما روز گذشته متن شکایتنامه ای از طریق برخی منابع به دست این پایگاه خبری رسید که نشان دهنده شکایت شرکت ذوب آهن اصفهان از “اقتصاد سالم” است.

“منصور یزدی زاده” در اقدامی مزوّرانه و منافقانه از جایگاه مقام معظم رهبری و مصالح و منافع ملی، که ریسمان وحدت و امید کشور هستند؛ برای پرونده سازی علیه رسانه ی افشاگر، سوءاستفاده کرده است.

اگرچه خبر درج شده در این پایگاه خبری دقیق و براساس مدارک و مستندات رسیده بوده و این رسانه از همین جا آمادگی خود را برای حضور در دادگاه و روشنگریِ بیشتر اعلام می کند، اما نکته تاسف برانگیز و خیانت آمیزِ صورت گرفته از سوی مدیریت شرکت ذوب آهن اصفهان در این شکایت؛ سوءاستفاده و استفاده ابزاری از جایگاهِ رفیع و والای مقام معظم رهبری و مصالح و منافع ملی، برای تبرئه ی خود و پرونده سازی برای این پایگاه خبری در دادگاه است.

شرکت ذوب آهن اصفهان در متن شکایتنامه اش خطاب به دادستان دادسرای انقلاب شهرستان لنجان در استان اصفهان، نوشته است:” به استحضار می رساند اخیرا پایگاه خبری اقتصاد سالم اقدام به نشر اکاذیب و افترا علیه این شرکت و مدیران آن نموده که در این برهه زمانی چنین اقداماتی خلافِ منویات مقام معظم رهبری و برخلاف مصالح کشور و موجب بی انگیزه شدن مدیران در جهت خدمت می گردد… لذا ضمن اعلام شکایت؛ تعقیب، رسیدگی و مجازات مسئولین و عاملان انتشار این خبر مورد استدعا می باشد”.

به این ترتیب “منصور یزدی زاده” مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به جای جوابگو بودن نسبت به ۲ انتقادِ صورت گرفته از سوی این پایگاه خبری مبنی بر حمایت از “احزاب شِبهِ برانداز و رسانه های آنها که جایگزین احزابِ منحله و غیرقانونی ای همچون جبهه ی مشارکت شده اند” و همچنین “تصفیه و بایکوت پرسنل و کارمندانِ ایثارگر، رزمنده، جانباز و بازماندگان دوران دفاعِ مقدسِ منتقدِ وی در شرکت ذوب آهن اصفهان”؛ از این پایگاه خبری شکایت کرده و در شکایت خود نیز افشاگری صورت گرفته از سوی اقتصاد سالم را “برخلاف منویات مقام معظم رهبری و مصالح کشور”! دانسته است که این خود تخلفی دیگر در ادامه تخلفات پیشینِ وی است.

درواقع مدیرعاملِ شرکت ذوب آهن اصفهان خود را در سطحی از “قدرت” می بیند که از یک سو اسپانسرِ احزاب تندروی اصلاح طلب و شبه برانداز و مخالفِ ایثاگران، جانبازان و بازماندگان دوران دفاع مقدسِ منتقدِ وی در این شرکت دولتی بوده و از سوی دیگر از رسانه افشاکننده این تخلفات؛ شکایت کرده و افشاگری های صورت گرفته و دفاعِ این رسانه از پرسنلِ ایثارگر، رزمنده و جانباز ذوب آهن اصفهان را؛ برخلافِ منویات مقام معظم رهبری و مصالح کشور! اعلام و از این عناوینِ وحدت آفرین و متعالی؛ برای تبرئه خود سوءاستفاده کرده است.

در پاسخ به این اقدامات در همین جا از “منصور یزدی زاده” سوال می کنیم حمایت از رسانه های متعلق به افراد و احزابی که جایگزین احزاب منحله ی شبه براندازی همچون “جبهه مشارکت” شده اند که میدان دارِ فتنه ی ۸۸ بود و همچنین برخورد و طردِ پرسنلِ ایثارگر، انقلابی، جانباز و رزمنده ی شرکت ذوب آهن اصفهان به دلیل انتقاد از مدیرعامل؛ “برخلافِ منویاتِ مقام معظم رهبری و مصالح کشور است” یا افشای همین تخلفات از سوی یک رسانه ی ضد‌ِّ فساد و افشاگر!؟

آیا مدیرعاملِ شرکت ذوب آهن اصفهان در زمانی که مشغولِ اسپانسریِ افراد وابسته به احزابِ جایگزینِ حزبِ منحله ی جبهه ی مشارکت، به طرق مختلف از جمله صدورِ حکم مشاور مدیرعاملِ ذوب آهن اصفهان و اسپانسریِ رسانه های مختلف آنها بود؛ بیانات و تاکیداتِ متعددِ مقام معظم رهبری در محکومیتِ فتنه ی ۸۸ را نشنیده بود یا اهمیتی به این بیانات نداد!؟

حال چه شده است که وی برای تبرئه ی خود و پرونده سازی برای رسانه ی افشاگرِ اقداماتش؛ چنین مزوّرانه و منافقانه به منویات مقام معظم رهبری استناد کرده است!؟

در این شرایط منتظر برخورد دادسرای انقلاب شهرستان لنجان با این سوءاستفاده، برخورد ابزاری و منافقانه ی مدیریت شرکت ذوب آهن اصفهان با رهبری نظام که ریسمانِ وحدت و امید مردم و کشور هستند، هستیم.

 

متن شکایتنامه شرکت ذوب آهن اصفهان از اقتصاد سالم

 

این پایگاه خبری نیز حسب رسالت و وظیفه ی خود به زودی اطلاعات و جزئیات کاملی از عملکرد “منصور یزدی زاده” در مدیریت شرکت ذوب آهن اصفهان منتشر خواهد کرد تا مشخص شود چه کسانی “موجب بی انگیزه شدن مدیران در جهت خدمت شده اند و باید تحتِ تعقیب، رسیدگی و مجازات قرار گیرند”.

لینک کوتاه : https://eghtesadsalem.com/?p=27669
نظرات کاربران :

مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.

 1. مسعود گفت:

  واقعن این سایت هتاک باید از دسترس خارج بشه.
  فحاشی کردن که هنر نیست. البته پرونده صاحب آن سایت باج گیر برای همه روشنه.
  به روانپزشک حتمن مراجعه کن

 2. حسن گفت:

  مزخرف تر از شما که خودتون فرار رو به جلو میکنید نیست، آشغال های کثافت خودتون رو به نام رسانه قالب کرده اید و حرمت رسانه ها را به لجن میکشید، لعنت بر شما نان به نرخ روزخورها، یه مشت حیوان لجن هستید لعنت بر شما

  شما هم دارید به نام رهبری افتضاح خودتون را توجیه میکنید.

 3. حسین گفت:

  سلام درود بر افشاگران فساد و یاران واقعی انقلاب.
  از این که اطلاع رسانی می کنید سپاسگزارم و بدانید ما خانواده شهدا و جانبازان دعاگوی جنابعالی هستیم.
  درود بر شرف و غیرتتان.
  تا ریشه کنی فساد در ذوب آهن ایستاده ایم

 4. همسر شهید کارخانه گفت:

  سلام ما نیازمند یک خیزش عمومی و اجتماعی در ذوب آهن اصفهان هستیم برای برپایی ایران قوی. این خیزش عمومی حتما نیاز به هم پیمانی یک دولت مردمی با نیروهای مولد کشور دارد که انشاالله با تغییر مدیرعامل عملی می شود.

 5. جانباز ۷۰ درصد کارخانه گفت:

  سلام علیکم
  بخش‌های نظارتی با تقویت نظارت خود در مبارزه با فساد فعال‌تر از گذشته عمل کنند.
  قوه قضاییه به حمدالله وارد شده و باید بیش از پیش مبارزه با فساد داشته باشیم و از همین خبرها، فساد را دنبال کنیم،
  در این مقطع هرکسی از مسئول و غیرمسئول یک موضوع یا مورد فساد را مطرح کند و جلو دار باشد، ثواب الهی خواهد برد و مباحثی کلیدی بیان شود که ذوب آهن را با نام خصولتی چه کردند و چه فسادی درآن نهفته است.
  دغدغه ما سهامداران این است که با چه ذهنیتی و چطور برای خود ورز و وبال درست کرده اند.
  خواهشمند است مسئولین امر به فساد ذوب آهن ورود کنند.

 6. دانشمند گفت:

  درود بر شفافیت اقتصاد سالم.
  مبارزه با فساد در ذوب آهن باید هم از جنبه کیفر مجرمین و مفسدین و هم از جنبه اعاده حقوق از دست رفته بیت‌المال و اموال به یغما رفته، نتیجه‌بخش باشد.
  با فساد فساد گفتن مشکل حل نمی‌شود و آنچه اطمینان‌بخش است این است که مفسد و مجرم به کیفر عمل خود برسند و بستر فسادزا در ذوب آهن نیز اصلاح شود.
   سهامداران ذوب آهن وقتی نسبت به روند مبارزه با فساد امیدوار می‌شوند که ساختارهای فسادزا اصلاح و با مجرمین برخورد شود و اموال به یغما رفته به بیت‌المال بازگردد، انشاالله

 7. محمد جواد گفت:

  در جواب حسن آقا باید گفت با فحاشی کردن کار درست نمیشه، دلیل متقن باید آورد و از اینجا منطق شما معلوم میشه.
  از سایت اقتصاد سالم هم ممنونم برای پیگیری فساد مدیران در بیت المال.
  بد نیست دستگاههای نظارتی سری هم به خودروسازها بزنند و نظارت ریزبینانه داشته باشند.

 8. عبدالله گفت:

  سلام
  افشاگری ها بجا انجام شده و مدیران فعلی سرمایه انسانی خاصا تشکیلات اصلا کاری به احیاء انگیزش و اثربخشی و کارآئی ندارند.
  پرسنل خنثی و بی اثر شده اند، تولید بسیار ناچیز است و هنوز به رکورد بیش از ۲۰ سال گذشته افتخار می کنند، ظلم در حق متخصصین و مجربین و بخصوص جانبازان، ایثارگران و بسیجیان فاحش و مشهود است.
  ناعدالتی ها در افزایش حقوق ها و بخصوص تقسیم پاداش ها به طرز فجیع محرز و مسلم است.
  کجای عالم مدیران بیش از ۲۰ میلیون تومان و در همان پاداش عده ای صفر دریافت کنند را عدالت نامند که جناب یزدی زاده در پورتال ذوب آهن خود را عادل می نامد!؟
  آیا شما در سال ۹۸ جانباز ۷۰ درصد که ۲۷ سال در کوره بلند کار کرده بود را بدون هیچ ادله محکمه پسند عزل نکردید؟
  آیا در سال ۹۹ تعداد ۶۲ نفر جانباز را در روز دفاع مقدس اخراج نکردید؟
  آیا فرزند شهید را در شفق بلاتکلیف رها نکردید؟
  آیا چندین مدیر با تجربه را به ناحق بدون هیچ منطقی چندین سال است در شفق و کارخانه رها نکرده اید؟
  بترسید از آه مظلوم و ستمدیده، این چوب خدا است خدا.
  جناب وزیر محترم کار، پیشگیری بهتر از درمان است.
  چهار سال مدیرعامل رفیق باز با دیکتاتوری شرکت را اداره کرد و فقر و فلاکت را به کارگران شدت داد.
  بس است، برای رضای خداوند پرسنل را از این بی عدالتی ها نجات دهید…

 9. محمدجواد گفت:

  سلام لطفا هرچه زودتر زحمت بکشید و پرونده یزدی زاده رو بپیچید این بابا و نوچه هاش دیگه خیلی زیادی دارند دور برمیدارند و این جانوران طبق عادت همیشگی شون تا گیر میافتند وحشی میشوند و پاچه میگیرند و به هر قیمتی که شده حتی به قیمت استفاده از فرد اول مملکت، بهره میبرند تا بتونند فرار رو به جلو داشته باشند و زمان بخرند و تا میتوانند بیت المال نوش کنند و برای خودشون و خانوادشون از مال مردم هزینه کنند.
  بترسید از آه و نفرین کسانیکه زندگیشون بواسطه کارهای امثال شما الان به نداری و بدبختی افتاده…
  خجل باشید از خانواده های شهیدان و رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس…
  خداوند متعال وعده سرنگونی ظالمان را در قرآن داده.
  براتون فقط میتوانم دعا کنم جناب یزدی و شرکاء، که مورد هدایت خدا قرار بگیرید، نه مورد خشم او…

 10. سیروی گفت:

  اگه همه محافظه کار نباشند و این دزد ها را معرفی کنند، کار مملکت به اینجا نمی رسید…

 11. فرزند شهید هشت سال دفاع مقدس گفت:

  با سلام خدمت خوانندگان
  از کدام مرجع ناظری برای افشای تخلفات ذوب آهن صحبت میشود؟!
  از تنخواه ۵۰۰ میلیونی رییس دفتر مدیر عامل برای باج دادن در جهت ابقای مدیر عامل.
  از امور حقوقی بی عرض اش که در اکثر پرونده های قضایی اش محکوم میشود.
  گویا قرار است از دشمن فرضی اش هم شکست بخورد.
  یا از مدیر بازرسی و حسابرسی اش که توان اظهار وجود هم ندارد.
  نمیداند تخلف چیست و راه مقابله با ان کدامست.
  از چی حرف میزنید بیدارید؟

 12. حمید گفت:

  ممنون از افشاگری هایتان
  منتشر کنید و نهراسید
  امت حزب ا… حامی شماست

 13. یاس گفت:

  از خدا می خواهیم ریشه ی ظلم با رسیدن صدای مظلومان به مسئولین دلسوز خشکیده شود.
  مردم ستمدیده و کارگران زحمتکش آرامش بعد از توفان می‌خواهند، دیگر بس است ریا و تزویر
  مردم آگاهند و دنبال حق و عدالت
  واقعا ممنون از سایت اقتصاد سالم که با شجاعت در برابر این ظالمان ایستاده امیدواریم مسئولان رسیدگی کنند.
  ومن الله توفیق

 14. ظهور گفت:

  درود به اقتصاد سالم
  هرچه زودتر نهاد های نظارتی و قضایی وارد عمل شوند و ادعای کذب مدیر عامل را بررسی نمایند

 15. ذوب آهنی اصیل گفت:

  سلام دلاور
  فقط مواظب باشید که احمد اکبری معاونش، این ظلم کننده به جانبازان و سد راه حق و حقوق ایثارگران از یادتان نرود و عزل آن را خواستاریم.
  به امید پاک سازی مدیران ظالم و دست نشانده

 16. یک کارگر گفت:

  چرا این رسانه و جانبازان عزیز زمان آقای صادقی که خون پرسنل رو تو شیشه کرده بود و از هیچ ظلمی فروگذار نبود اعتراض نمیکردن؟
  جانبازان عزیز احتمالا حق و حسابتون تمام و کمال واریز میشد و حالا قطع که نشده ولی کم شده.
  شما فقط دنبال منافع و زیاده خواهی های شخصی خودتون بودین و هستین. ما کارگرای ذوب آهن فقط میدونیم تو کارخونه چه خبره

 17. سارا گفت:

  سلام لطفا هرچه زودتر زحمت بکشید و پرونده یزدی زاده رو بپیچید این بابا و نوچه هاش دیگه خیلی زیادی دارند دور برمیدارند و این جانوران طبق عادت همیشگی شون تا گیر میافتند وحشی میشوند و پاچه میگیرند و به هر قیمتی که شده حتی به قیمت استفاده از فرد اول مملکت، بهره میبرند تا بتونند فرار رو به جلو داشته باشند و زمان بخرند و تا میتوانند بیت المال نوش کنند و برای خودشون و خانوادشون از مال مردم هزینه کنند.
  بترسید از آه و نفرین کسانیکه زندگیشون بواسطه کارهای امثال شما الان به نداری و بدبختی افتاده…
  خجل باشید از خانواده های شهیدان و رزمندگان و جانبازان دفاع مقدس…
  خداوند متعال وعده سرنگونی ظالمان را در قرآن داده.
  براتون فقط میتوانم دعا کنم جناب یزدی و شرکاء، که مورد هدایت خدا قرار بگیرید، نه مورد خشم او…

 18. بی نام و نشان از ایثارگران شرکت گفت:

  بنازم به این سایت خبری
  خبر بی انگیزگی و منزوی کردن و سرکوب ایثارگران درسته
  وقتی ی فرزند شهید سلام می‌کنه جواب سلام نمیده
  واقعا یزدی زاده مگه کیه
  کسی که فقط از اسم ولایت فقیه برای پیشبرد اهدافش استفاده میکنه
  حتی ی نفری به نام اسفندمند رو که خودشو فرزند شهید معرفی میکنه را بغل دستش گذاشته

 19. حق را گو گفت:

  طلا که پاک است، چه منتش به خاک است
  دشواریهایی هست، از جمله حقوق پایین، عدم تبدیل مدارک و….
  ولی اگر اقتصاد سالم راستگو هست برای قضاوت، شرایط رای دادن پرسنل ذوب آهن را پیش بیاورد تا تکلیف مشخص شود، وگرنه بی سند تهمت زدن بسیار کار کثیفی هست.
  مانند مهندس یزدی زاده مدیر لایق و سالم قطعا کم داریم، برای همین هم حتی به ایشان تهمت میزنید که از مقام عظمای ولایت هم خرج کردن، اونم به این شکل که شما نوشتین، واقعا خنده داره
  پیغام من به مهندس یزدی زاده، وقتی میبینی دشمن زیاد داری یعنی راهت را درست میری.
  این صفحه هم دیگه حق نداره قبل رای ریزی پرسنل بخواد از ذوب آهن اصفهان حرفی بزنه، میزان رأی ملت است (امام خمینی ره)

 20. نادر گفت:

  سلام آقای یزدی زاده تا کی میخوای پول پخش کنی و آدم ها را بخری و جو را امنیتی کنی چرا به شعور مردم توهین میکنی اگر واقعا مردی بیا به جواب سوالات ما پاسخ بده

 21. ادیبان گفت:

  یزدی زاده سیاسی نیست. وقتی با حیثیتش اینطور برخورد میشه چرا ادامه میده؟
  کسانی که با نام جانباز و فرزند شهید قصد رسیدن به مقاصد غیر قانونی خود را دارند کسانی هستند که اولا بدون آزمون وارد کارخانه شدن.
  دوما دنبال پست هایی هستند که نه تجربه آن را دارند نه سواد آن را. نه در ذوب آهن کار مفیدی انجام میدهند. اما خوب بیشتر جانبازان و فرزندان شهدا نیز بدون هیچ توقعی در سخت ترین جاهای ذوب آهن مشغول بکار هستند.
  اما از آن طرف هم خیلی از مدیران شرکت دچار روزمرگی و بی انگیزگی شده اند و در مقابل اجرای قانون ایثارگران نیز به شدت مقاومت میکنند که موجبات درگیری با این افراد را فراهم می آورد.
  به نظر بنده تنها جایی که مدیر آن بشدت سیاسی هست و بی‌شک در سیاسی کردن موضوعات شرکت دخیل است مدیر روابط عمومی است که چندین سال هم برکنار شده بود اما ناگهان دوباره بعد چندین سال به همان پست و مقام باز گشت.
  مدیران توانمند ذوب آهن بخاطر بی مهری ها و سیاسی کاری‌ها از ذوب آهن رفتند.
  برای مثال محمد رضایی. مجید رضایی، بختیاری که از بهترین مدیران شرکت بودند.
  با جوی که در ذوب آهن وجود داره وضعیت این شرکت بدتر خواهد شد.

 22. بازنشسته گفت:

  سلام و درود بر همه عزیزان.. بنده هیچ تهمتی نمیزنم ولی قوانینی که دولت و مجلس مصوبه کرد، اجرا شد؟ آیا تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر از قراردادی به رسمی انجام شد؟ آیا نیروهای شرکتی در داخل خود ذوب اهن قرارداد مستقیم شدند.؟ شرایط استخدام افراد بومی که در شهرهای اطراف کارخانه هستند و آلودگی هوا به محیط زیست و مردم صدمه زده، برایشان چکار کرده.. اگر این رسانه درست گفته باشد باید سریعا رسیدگی شود تا راست و دروغ مشخص شود؟ اینکه دیگه ترسی ندارد..یاحق

 23. سیده فاطمه گفت:

  کاملا واضح است که این پایگاه خبری به سفارش آقای مرادیان معاون سابق روابط عمومی ذوب آهن اصفهان که اخیراً توسط جناب مهندس یزدی زاده از سمت خود برکنار شده است به نشر این اکاذیب اقدام کرده و خدا می داند آقای مرادیان چه وعده هایی به مدیر مسئول این پایگاه خبری داده است.

 24. روشنگر گفت:

  مطالبی که توسط این پایگاه منتشر شده بسیار سخیف و به دور از واقعیت است.
  نشر اکاذیب و افترا علیه این شرکت و مدیران آن از جمله حمایت از “احزاب شِبهِ برانداز و رسانه های آنها که جایگزین احزابِ منحله و غیرقانونی ای همچون جبهه ی مشارکت شده اند” و همچنین “تصفیه و بایکوت پرسنل و کارمندانِ ایثارگر، رزمنده، جانباز و بازماندگان دوران دفاعِ مقدسِ منتقدِ وی در شرکت ذوب آهن اصفهان” شخصی بودن این حملات و باج خواهی مدیر مسئول این پایگاه و شخص پشت پرده ماجرا را به وضوح نشان می دهد.
  به نظر بنده دستگاه نظارت معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید به شدت با این رسانه ها برخورد کند.

 25. مجید گفت:

  مطالب درج شده در این پایگاه خبری نشان می دهد که مدیر این سایت آشنایی با ذوب آهن اصفهان ندارد. پیشنهاد می کنم مسئولین سایت بازدیدی از آن شرکت داشته باشند و از نزدیک با دستاوردهای شگرف این مجتمع عظیم صنعتی و عملکرد مدیران آن آشنا شوند.

 26. م گفت:

  مبارزه،؟!؟!!
  مگه اینجا جنگه؟!!؟!
  خاک بر سر کسانی که بر اساس صرف یک ادعا فقط تخریب میکنن…
  اون خبرنگار که به شما خبر میده بگو چی شده که اینجوری به آب و آتیش افتاده و شایعه پراکنی میکنه

 27. محمد ذوب آهن گفت:

  باسلام، چطوریه که در ذوب آهن مدیرعامل که عوض میشه در ترکیب معاونت ها و مدیران تغییری ایجاد نمیشه، شما بررسی کنیدسه مدیرعامل اخیر طی چندسال گذشته، معاونت ها و مدیران شاید در ترکیب خودشان به ندرت جابه جا شده اند ولی ترکیب همان است.

 28. اکبر گفت:

  باسلام، جناب یزدی زاده، برادر به ظاهر انقلابی،
  دغدغه رهبر معظم انقلاب مشکلات اشتغال و معیشت فرزندان شهدا و ایثارگران هستش،
  آیا جناب عالی هم با این فکر و نگرانی رهبر انقلاب اسلامی هم عقیده هستی،
  یا هر وقت یه فرزند شهید عزیز ماه ها میاد پشت در اطاق جناب عالی، حتی راهش هم نمیدی، چه برسه هم کلام بشی که بخواهی مشکلش را حل کنی، من فقط همینا میدونم جواب، تک تکه پدران شهید ما را باید بدهی، خدا ریشه ظلم را بکنه.

 29. محمد گفت:

  آقای یزدی زاده حرف حق تلخه،
  شعور داشته باش این قدر نامرد نباش، تو در حدی نیستی که بخوای اسم سید بزرگوارمون رهبرمونا به زبون بیاری، رفتارت مثل رهبر باشه. آقا کجا بی احترامی میکنه به ما یتیمان ملت.
  تو این قدر شعور نداری که زیر بار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نمیری، حالا پای عدالت که میاد میری، شکایت میکنی؟ برو شکایت کن.
  ببین تا پای جونمون میمونیم.
  بیت رهبری هم رفتیم. اگه نمیدونی بدون دفتر ریاست جمهوری هم رفتیم. باید سفره ظالمی مثل شما برچیده بشه. خودت شعور داشته باش آدم وار استعفا بده و برکنار شو تا ننداختنت بیرون.

 30. ایثارگر گفت:

  خدا ریشه ظلمو بکنه، یزدی زاده از یزیدم رد کرده

 31. جواد گفت:

  بسم ‌القاهر‌ القهار

  ادمین عزیز، واکنش و رفتار جناب یزدی زاده دور از ذهن نبوده است.
  ایشان از ایادی همان دوستانی هستند که نسبت به کوچک‌ترین انتقادها حساسیت زیادی نشان میدهند و هنوز فرق بین انتقاد و توهین و افترا را نمیدانند.
  از منویات مقام معظم رهبری (دامت‌افاضاته) دم میزنند ولی به یاد ندارند که از توصیه های موکد ایشان نسبت به مسئولین، انتقادپذیری از اقشار مختلف جامعه است.
  به ایشان بگویید در تاریخ افراد زیادی بوده‌اند که از آبروی ایشان برای مبرا کردن خود استفاده کرده اند، شما اگر مرد هستید برعکس آنها، آبروی خود را در راه دفاع از مقام ولایت سپر کنید.
  در آخر از شما و همه همکارانتان صمیمانه تشکر میکنم و استدعا دارم از حق گویی و افشاگری های به حق نهراسید و ذره ای عقب ننشینید که پیروزی با شماست…

  سوره مبارکه آل عمران آیه ۵۴
  وَمَکَروا وَمَکَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَیرُ الماکِرینَ﴿۵۴﴾

 32. علی گفت:

  با سلام و تشکر از سایت اقتصاد سالم
  که همیشه و از قبل یاور مظلومان بوده
  اما مهم این است مسئولان و ناظران به تخلفات رسیدگی کنند .
  مردم اگر ببینند به امور آنها رسیدگی می شود اعتماد می کنند ولی وقتی ببینند کسانیکه ظلم می‌کنند کسی کاری بهشون نداره دیگر صدایی از کسی در نمی آید .
  یا علی مدد

 33. بی طرف گفت:

  هر وقت جلوی لفت و لیس بعضی ها گرفته میشه دست به هر کاری میزنن تا منافعشون تامین بشه.تو این راه به هیچ کسی رحم نمیکنن.یزدی زاده هم قربانی میشه تا منافع یه عده مفت خور برگرده.

 34. جواد گفت:

  بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

  جای تاسف و تاثر است که ایشان به منظور حقانیت بخشی به عمل خود از عنوان و منسب مقام معظم رهبری استفاده میکنند.
  هیچ سنخیتی با مقام معظم رهبری و خط و مشی ایشان و رهنمود هایشان ندارند، این موضوع از افرادی که آقای یزدی‌زاده به عنوان مشاور و معاون در ذوب آهن منصوب کردند، محرز است.
  اگر واقعا با منویات حضرت‌ آقا مانوس بودند با یک انتقاد ساده اینگونه موضع گیری نمیکردند، چون انتقاد پذیری از اقشار مختلف جامعه از توصیه های موکد ایشان به مسئولین بوده است.
  مستنداتی موجود است و این موضوع را تایید میکند که برخی از ه و م ذوب آهن اقدام های مزورانه داشته و مدام به سخره گرفتن ارزشها و آرمانهای انقلاب مشغولند، از جمله توهین به شهید سلیمانی تحت عناوین و تیتر های مختلف که مانند این کارهارا فقط از دشمنان نظام و ضد انقلاب شاهد بوده‌ایم.
  ولی دوره اسب تازی های ایشان و حزب تندروشان گذشته است؛ از دولت مردمی و ضدفساد آقای رئیسی خواهشمندیم که هرچه زودتر به داد مظلومان برسند و این افراد را کنار بگذارند.
  و من الله توفیق

 35. ماهان گفت:

  شما اول باید به عملکرد آقای صادقی مدیر عامل قبلی ذوب آهن بپردازید که چراغ خاموش داشتند کل شرکت رو بالا میکشیدند ، و هنوز هم ایادی ایشان در حال جولان دادن هستند چرا که موفق به تصاحب ۱۷ درصد از سهام شرکت از محل حقوق و پاداش پرسنل شدند.
  شاید بشه از آقای یزدی زاده ایراداتی گرفت اما در مقابل فساد مالی و شبکه فساد آقای صادقی چیزی نیست.
  چرا نهادهای نظارتی و قوه قضاییه جهت بازگرداندن ۱۷ درصد از سهام که به شرکت پولشویی پویش واگذار شده و از حق و حقوق کارکنان زده شده اقدامی نمی کنند!؟

 36. کریم گفت:

  *گناهی که شیطان هم از آن بیزار است*

  🌷 *امام صادق(علیه السلام) فرمودند :*
  *اگر کسى سخنى را بر ضد مۆمنى نقل کند و قصدش از آن ، زشت کردن چهره او و از بین بردن وجهه اجتماعى اش باشد و بخواهد او را از چشم مردم بیندازد، خداوند او را از ولایت خود خارج مى کند و تحت سرپرستى شیطان قرار مى دهد؛ ولى شیطان هم او را نمى پذیرد!*

  📚 الکافی ج۲ ص ۳۵۸

 37. ایرج شیرالی گفت:

  ( السلام علیک یا صادقاً مصدقاً فی القول و الفعل )
  سلام علیکم
  نکته اول:
  در خصوص اقای مهندس یزدی زاده یک مطلب میگویم و آن حق است
  ایشان عاشق قرآن میباشند
  و عاشق قرآن حافظی جز الله ندارد
  چرا این طور ناجوانمردانه حرف زده شد
  خودتان حاضرید اینطور قضاوت شوید
  نکنه دوم :
  در کامنت ها دیدم که در خصوص من بیان شده چرا مسئولیت را از ایشان سلب نمودند؟!!
  در عجبم
  مگر پست سازمانی ارثیه پدری است ؟!
  حتما تشخیص دادند به صلاح سازمان است (انشاالله)
  قطعا تغییرات در سازمان باید رو به بهبود باشد

  واکنش ها ، در مقابل هر تغییری طبیعی است سایت محترم مطلبی رو مطرح میکند که به سیستم ذوب آهن (پرسنلی) ارتباطی ندارد و نهادهای نظارتی پاسخکو هستند
  پس دور از وجدان کاری است آب را گل آلود کنیم
  یا حق

 38. خانه سازی گفت:

  نتیجه مثبت شدن تست !

 39. مهدی گفت:

  با سلام،
  درست است کاستی هایی وجود دارد ولی آقای یزدی زاده انسان خوبی هستند و متاسفانه بدنه شرکت کارشکنی میکنند وخودش بیچاره دیگه چکار کنه؟

دیدگاه شما