راهِ نجات توجه به همه سلایق در تمدنِ ایرانی_شیعی است:

انقلابیون فروغ فرخزاد را به رسمیت شناختند

شنبه 23 مهر 1401
دیگر انقلابی یا ضِدِّ انقلاب نداریم؛

اکنون مسئولانِ ج.ا.ا یا وطن پرست یا وطن فروش هستند

شنبه 19 شهریور 1401
نیروهای امنیتی به فریاد برسند:

ذوب آهن اصفهان چوبِ حراج به اموالِ بیت المال زد

شنبه 12 شهریور 1401