عضو شورای مرکزی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان تاکید کرد:

سیره ائمه اطهار (ع)، منبعی غنی برای فعالیت‌های رسانه‌ای

دوشنبه 24 آذر 1399