/اختصاصی و فوری/

“مهدی دوستی” وزیر نفت شد

جمعه 8 مرداد 1400
/اختصاصی و فوری/

تعداد دیگری از اعضای کابینه رئیسی مشخص شدند

پنجشنبه 31 تیر 1400
/اختصاصی و فوری/

تیم اقتصادی دولت جدید مشخص شد

یکشنبه 27 تیر 1400
در همایش ستادهای استانی و حامیان مردمی، "سعید محمد" تاکید کرد:

با تمام قوا از رئیسی حمایت می کنیم

سه شنبه 11 خرداد 1400

“سلام بر ابراهیم”

شنبه 25 اردیبهشت 1400