/اختصاصی و فوری/

“مهدی دوستی” وزیر نفت شد

جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰
/اختصاصی و فوری/

تعداد دیگری از اعضای کابینه رئیسی مشخص شدند

پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۰
/اختصاصی و فوری/

تیم اقتصادی دولت جدید مشخص شد

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰
در همایش ستادهای استانی و حامیان مردمی، "سعید محمد" تاکید کرد:

با تمام قوا از رئیسی حمایت می کنیم

سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰

“سلام بر ابراهیم”

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰