با مشارکت کارکنان افق کوروش انجام شد:

توزیع مخازن آب در روستای کندوکه

سه شنبه 12 مرداد 1400
در سال جاری؛

شعبات افق کوروش به ۳۵۰۰ شعبه می رسد

چهارشنبه 23 تیر 1400
در مجمع عمومی عادی سالیانه افق کوروش تصویب شد؛

سود ۴۷۰۰ ریال برای هر سهم افق کوروش

سه شنبه 22 تیر 1400
با حضور معاون وزیر صمت انجام شد؛

افتتاح و بهره برداری از فاز دوم انبار مرکزی افق کوروش در کرمانشاه

دوشنبه 14 تیر 1400
افتتاح فاز 2 انبار افق کوروش در کرمان ؛

تسریع در خدمت رسانی به چهار استان کشور

یکشنبه 23 خرداد 1400