قیمت روز خودرو در ۲۰ بهمن

دوشنبه 20 بهمن 1399
با ترخیص قطعات از گمرک و تکمیل و تجاری سازی خودروها محقق می‌شود

عرضه ۳۰ هزار دستگاه خودرو به بازار

دوشنبه 20 بهمن 1399