"حمیدرضا طیبی" پاسخ دهد:

با جهاد دانشگاهی و امانتِ مردم چه کرده اید؟

چهارشنبه 4 اسفند 1400
نامه خبرنگار اخراجی ایسنا به دفتر رییس جمهور رسید

در انتظارِ برخوردِ ریاست جمهوری با فحاشان به دولت و مردم هستیم

شنبه 25 بهمن 1399
نامه سرگشاده خبرنگار اخراجی ایسنا به رییس دفتر رییس جمهور؛

“بی‌شرف” نامیدنِ دولت جمهوری اسلامی ایران چه حکمی دارد!؟

جمعه 24 بهمن 1399
به دلیل پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی؛

خبرنگار ایسنا توسط مدیرعامل این خبرگزاری اخراج شد

دوشنبه 14 مهر 1399