نامه خبرنگار اخراجی ایسنا به دفتر رییس جمهور رسید

در انتظارِ برخوردِ ریاست جمهوری با فحاشان به دولت و مردم هستیم

شنبه 25 بهمن 1399
نامه سرگشاده خبرنگار اخراجی ایسنا به رییس دفتر رییس جمهور؛

“بی‌شرف” نامیدنِ دولت جمهوری اسلامی ایران چه حکمی دارد!؟

جمعه 24 بهمن 1399
به دلیل پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی؛

خبرنگار ایسنا توسط مدیرعامل این خبرگزاری اخراج شد

دوشنبه 14 مهر 1399