نامه خبرنگار اخراجی ایسنا به دفتر رییس جمهور رسید

در انتظارِ برخوردِ ریاست جمهوری با فحاشان به دولت و مردم هستیم

شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
نامه سرگشاده خبرنگار اخراجی ایسنا به رییس دفتر رییس جمهور؛

“بی‌شرف” نامیدنِ دولت جمهوری اسلامی ایران چه حکمی دارد!؟

جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
به دلیل پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی؛

خبرنگار ایسنا توسط مدیرعامل این خبرگزاری اخراج شد

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹