لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۰
/اختصاصی و فوری/

تیم اقتصادی دولت جدید مشخص شد

یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰