توصیه خبرنگار ضدِّفساد نتیجه داد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان استعفا کرد

شنبه 9 بهمن 1400
نامه سرگشاده خبرنگار ضدِّفساد به مدیرعامل ذوب آهن اصفهان؛

“اوضاع شرکت خوب نیست، به خاطرِ ایران استعفا دهید” + سند

دوشنبه 4 بهمن 1400
با پیگیری های رسانه ی فسادستیز

مدیرعامل متخلف ذوب آهن اصفهان برکنار شد + توضیحات تکمیلی

پنجشنبه 30 دی 1400
چشمِ وزیرِ انقلابیِ کار و رفاه روشن!

“جیگر ترین و خوشگل ترین پرستاران در بیمارستان ذوب آهن اصفهان هستند”

یکشنبه 28 آذر 1400