اقدام انقلابی سعید محمد در خصوص بازداشت مدیرعامل سابق منطقه آزاد چابهار؛

اخذ استعفا پیش از بازداشت مدیرعامل چابهار

سه شنبه 5 بهمن 1400
/اختصاصی و فوری/

تیم اقتصادی دولت جدید مشخص شد

یکشنبه 27 تیر 1400
در همایش ستادهای استانی و حامیان مردمی، "سعید محمد" تاکید کرد:

با تمام قوا از رئیسی حمایت می کنیم

سه شنبه 11 خرداد 1400
/اختصاصی و فوری/

قالیباف از عدم ورود به انتخابات ۱۴۰۰ خبر داد

دوشنبه 2 فروردین 1400
با پذیرش استعفاتوسط فرمانده کل سپاه؛

حضور سعید محمد در انتخابات ۱۴۰۰ قطعی شد

یکشنبه 17 اسفند 1399