نماینده مردم سلماس:

رفع مشکلات صنعت خودرو به توسعه اشتغال منجر می شود

دوشنبه 11 بهمن 1400
هشدار به وزیر صنعت:

آیا “شُخم‌زاده” ایران خودرو را هم شُخم می‌زند؟

پنجشنبه 18 آذر 1400