عضو کمیسیون صنایع مجلس:

شرکت کروز توانسته صنعت قطعه سازی را سرپا نگه دارد

سه شنبه 5 بهمن 1400
نایب رئیس انجمن همگن قطعه سازان تهران:

۷۰درصد موانع صنعت قطعه سازی مربوط به تحریم های داخلی است

سه شنبه 15 تیر 1400