/اختصاصی/

ایران درخواست به رسمیت شناختن طالبان را رد کرد

سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
زنده به گور کردن دختران در افغانستان

اعراب جاهلی بازگشته اند؛ “مرگ بر عربستان”

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
تحلیل رویدادهای اخیر منطقه نشان می دهد:

جنگنده هایِ پاکستان، منتظرِ نیروهای ایرانی در افغانستان هستند!

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
۱ ملت، ۱ وطن، ۱ سرنوشت

“مقاومت”؛ سرنوشتِ محتومِ ایران و افغانستان است

شنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۰
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >