قیمت جهانی نفت امروز ۹۹/۰۶/۳۱

دوشنبه 31 شهریور 1399