قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۴

جمعه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۸

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۷

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

نفت به مسیر افزایشی بازگشت

سه شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰