قیمت نفت از صعود بازماند

پنجشنبه 30 شهریور 1402

نفت برنت ۸۸ دلار و ۵۷ سنت شد

دوشنبه 13 شهریور 1402

نفت برنت ۸۴ دلار و ۱۴ سنت شد

چهارشنبه 1 شهریور 1402

نفت برنت ۸۴ دلار و ۳۴ سنت شد

سه شنبه 31 مرداد 1402

نفت برنت ۸۵ دلار و ۳۶ سنت شد

دوشنبه 30 مرداد 1402