پشت پرده ی ۵ ساعته چیست

مدیرعاملِ دولتیِ متخلف نرفته برگشت؟ + سند

پنجشنبه 30 دی 1400
با پیگیری های رسانه ی فسادستیز

مدیرعامل متخلف ذوب آهن اصفهان برکنار شد + توضیحات تکمیلی

پنجشنبه 30 دی 1400
چشمِ وزیرِ انقلابیِ کار و رفاه روشن!

“جیگر ترین و خوشگل ترین پرستاران در بیمارستان ذوب آهن اصفهان هستند”

یکشنبه 28 آذر 1400
با تطمیع و تهدیدِ رسانه ی افشاگر؛

ذوب آهن اصفهان خواستار حذفِ خبرهای انتقادیِ منتشره از مدیرعاملش شد!

دوشنبه 1 آذر 1400
منصور یزدی زاده چقدر قدرت دارد؟

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان دستورِ فیلتر سایت افشاگر را صادر کرد!

سه شنبه 20 مهر 1400
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >