اقتصاد سالم تبرئه شد؛ منصور یزدی زاده اعتراض کرد

“از تهدیدِ خبرنگارِ افشاگر دست بردارید”

سه شنبه 3 اسفند 1400
پیگیری های رسانه ضِدِّفساد نتیجه داد:

دست شرکت متخلف از ذوب آهن اصفهان کوتاه شد

یکشنبه 24 بهمن 1400
توصیه خبرنگار ضدِّفساد نتیجه داد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان استعفا کرد

شنبه 9 بهمن 1400
نامه سرگشاده خبرنگار ضدِّفساد به مدیرعامل ذوب آهن اصفهان؛

“اوضاع شرکت خوب نیست، به خاطرِ ایران استعفا دهید” + سند

دوشنبه 4 بهمن 1400
پشت پرده ی ۵ ساعته چیست

مدیرعاملِ دولتیِ متخلف نرفته برگشت؟ + سند

پنجشنبه 30 دی 1400
با پیگیری های رسانه ی فسادستیز

مدیرعامل متخلف ذوب آهن اصفهان برکنار شد + توضیحات تکمیلی

پنجشنبه 30 دی 1400
چشمِ وزیرِ انقلابیِ کار و رفاه روشن!

“جیگر ترین و خوشگل ترین پرستاران در بیمارستان ذوب آهن اصفهان هستند”

یکشنبه 28 آذر 1400
با تطمیع و تهدیدِ رسانه ی افشاگر؛

ذوب آهن اصفهان خواستار حذفِ خبرهای انتقادیِ منتشره از مدیرعاملش شد!

دوشنبه 1 آذر 1400
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >