وزیر نفت خبر داد:

به زودی؛ آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی گلستان

شنبه 11 تیر 1401
وزیر نفت اعلام کرد:

خطر امنیت انرژی جهان با ادامه تحریم‌های ایران

سه شنبه 7 تیر 1401

آخرین وضعیت پرونده کرسنت

سه شنبه 3 خرداد 1401
وزیر نفت خبر داد:

حذف یارانه گاز پرمصرف‌ها طی یک تا دو ماه آینده

پنجشنبه 29 اردیبهشت 1401
وزیر نفت خبر داد:

ایجاد بازارهای جدید برای فروش نفت

چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401