تبریک و شادباش به محضرِ مولا و مقتدای مان؛

علی پس از ۳۰ سال درد و رنج، به آرامش رسید

پنجشنبه 1 اردیبهشت 1401