• کد خبر: ۳۶۹۲
  • ۱۳۹۹-۰۶-۱۵ - : ۹:۰۶

آشنایی با بدهکارترین کشورهای جهان

آمریکا بیشترین میزان بدهی و ایرلند بیشترین نسبت بدهی به اقتصاد در جهان را دارند.

به گزارش اقتصاد سالم؛طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه آگوست، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.
در ادامه با ۶ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:
۱- ایرلند
جمعیت: چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آگوست: ۲۵۶ میلیارد و ۴۷۶ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۳۰.۷۷ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۹.۱۵ درصد
۲- هلند
جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۲۲هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آگوست: ۸۱۹ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۳۸.۵۰ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۴.۲۵ درصد
۳- سوئیس
جمعیت: هشت میلیون و ۶۳۵ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آگوست: ۷۴۲ میلیارد و ۴۴۴ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۴.۴۹ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۷.۵۱ درصد
۴- بلژیک
جمعیت: ۱۱ میلیون و ۵۷۷ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آگوست: ۵۲۲ میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۴.۰۱ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۱.۱۷ درصد
۵- یونان
جمعیت: ۱۰ میلیون و ۴۳۹ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آگوست: ۲۱۴ میلیارد و ۱۲۱ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۸.۱۰  درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۱۰.۷۵ درصد
۶- پرتغال
جمعیت: ۱۰ میلیون و ۲۰۵ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آگوست: ۲۲۲ میلیارد و ۱۰۳ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۳۳.۵۷ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۴۹.۱۹ درصد
رتبه دیگر کشورها:
– آمریکا
جمعیت: ۳۳۰ میلیون و ۱۱۲ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آگوست: ۱۹ تریلیون ۵۴۷ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲۶.۳۹ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۳.۴۲ درصد
– چین
جمعیت: یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۹۲۸ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آگوست: ۱۴ تریلیون و ۵۷۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۵.۹۱ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۲۴ درصد
– ژاپن
جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۶۲۸ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آگوست: چهار تریلیون و ۵۳۹ میلیارد و ۵۰۹ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۱.۶۸ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۷.۸۱ درصد
– آلمان
جمعیت: ۸۳ میلیون و ۷۸۲ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آگوست: سه تریلیون و ۷۶۰ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۶۶.۶۰ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۷.۹۷ درصد
– انگلیس
جمعیت: ۶۷ میلیون و ۷۹۲ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آگوست: سه تریلیون ۴۹۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۴.۱۵ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۰.۹۵ درصد

منبع: ایسنا

لینک کوتاه : https://eghtesadsalem.com/?p=3692
نظرات کاربران :

مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.

دیدگاه شما