تشریح عملکرد شش‌ماهه شرکت مس

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰
وزیر ورزش و جوانان در دیدار با دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس عنوان کرد:

اقدامات ارزشمند شرکت مس در حوزه ورزش

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

بازتاب اردوی جهادی شرکت مس

شنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۰