مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد:

ایجاد بازارهای جدید صادراتی برای نفت ایران

جمعه 6 خرداد 1401

قطع یارانه گاز پرمصرف‌ها

دوشنبه 1 فروردین 1401
وزیر نفت:

تمام پول نفت فروخته‌شده را گرفتیم

جمعه 27 اسفند 1400
خبرهای خوبی از مذاکرات می‌رسد؛

صادرات نفت افزایش می‌یابد

سه شنبه 19 بهمن 1400