شورای شهر که هیچ؛

ریاستِ جمهوری هم در شانِ نامِ سلیمانی نیست…

پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰
نامه سرگشاده خبرنگار اخراجی ایسنا به رییس دفتر رییس جمهور؛

“بی‌شرف” نامیدنِ دولت جمهوری اسلامی ایران چه حکمی دارد!؟

جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
یادداشت/مجید معتمدی ؛روزنامه نگار

استاد شجریان و کفتاران حمله ور به پیکرش

پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹
به دلیل پیگیری پرونده‌های فساد اقتصادی؛

خبرنگار ایسنا توسط مدیرعامل این خبرگزاری اخراج شد

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۹