• کد خبر: ۳۲۶۴۰
 • ۱۴۰۰-۰۹-۲۵ - : ۱۱:۴۴

خیانتِ مدیر ذوب آهن اصفهان به مردم ایران / سازمان حراست خواب است

جدیدترین مدارک رسیده به پایگاه خبری “اقتصاد سالم” حاکی از اقدامِ یکی از مدیرانِ ارشد شرکتهای تابعه ذوب آهن اصفهان، بر علیهِ امنیت ملی ایران است.
در این شرایط و درحالیکه شرکت ذوب آهن اصفهان به اسپانسر رسانه های “ایران ستیز” تبدیل شده و مدیرانِ ارشد آن نیز بر علیه امنیت ملی ایران اقدام می کنند؛ مشخص نیست سازمان “حراست” این شرکت دولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به چه کاری مشغول هستند، آیا در خواب زمستانی به سر می برند؟

به گزارش پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، حدود ۲ ماه پیش به دنبال مراجعه ی برخی از رزمندگان، جانبازان و فرزندان شهید و جانبازِ شاغل در شرکت ذوب آهن اصفهان و مدارک و مستندات ارائه شده از سوی آنها؛ در گزارشی خبر دادیم که شرکت ذوب آهن اصفهان به عنوان ۱ کارخانه و اَبَربنگاه دولتی، به اسپانسر و تامین کننده ی مالیِ رسانه های “ایران ستیز” تبدیل شده است.

همچنین در همین گزارش گفتیم که “منصور یزدی زاده” در دوره ی ۴ ساله ی مدیریت خود در شرکت ذوب آهن اصفهان (از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا کنون)؛ اقدام به حذف، طرد و انزوای فرزندانِ شاهد، جانباز، ایثارگر و رزمندگان دفاع مقدسِ شاغل در این شرکت که منتقدِ اقداماتش بوده اند، کرده است.

در چنین شرایطی اما روز گذشته (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) اسنادی به دست “اقتصاد سالم” رسیده که حاکی از حضورِ یکی از افرادِ “ایران ستیز”؛ در مدیریتِ ارشد یکی از شرکتهای ذوب آهن اصفهان است.

طبق مستندات واصله به این پایگاه خبری، این فرد با نامِ “محمد کرمانی”، معاونِ سابق حراست کل شرکت ذوب آهن اصفهان و رئیس فعلی هیات مدیره شرکت “تارابگین ذوب آهن” است که اخیرا اقداماتِ خطرناکی علیه امنیت ملی ایران داشته و با وجود سابقه ی “حراستی”، به وطن خیانت کرده است؛ با این وجود با وی هیچ برخوردی نشده و او همچنان در سِمَت خود نیز باقی مانده است!

جناب آقای “محمد کرمانی”، معاون سابق حراست کل شرکت ذوب آهن اصفهان/
از بیت المالِ مردمِ ایران حقوق گرفت اما در آخر، به این مردم خیانت کرد!

طبق اطلاعات رسیده، شخص اقدام کننده برعلیه امنیت ملی کشور، منصوبِ “منصور یزدی زاده”، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان است.

البته با توجه به کارنامه و عملکردِ پیشینِ “منصور یزدی زاده”؛ در فاجعه ی امنیتی اخیر نیز انتظارِ اقدامی از سوی او و برخوردِ وی با شخصِ “ایران ستیز” نمی رود، ضمن آنکه “محمد کرمانی” از منصوبانِ خودِ “منصور یزدی زاده” است که در زمانِ تصدیِ سِمَتِ معاون حراست شرکت ذوب آهن اصفهان؛ به ریاست هیات مدیره شرکت “تارابگین ذوب آهن اصفهان” نیز منصوب شده است!

در چنین شرایطی سوال اول این است که اصولا معاونِ حراستِ ۱ کارخانه بزرگ دولتی؛ براساس کدام قانون، تخصص و تدبیری از سوی مدیرعامل همان شرکت، به ریاست هیات مدیره یک شرکت زیرمجموعه منصوب شده است!؟ دلیل، مصلحت و توجیهاتِ قانونیِ این انتصاب چیست!؟

مگر اصولا قرار نیست مدیرانِ سازمانِ حراستِ یک مجموعه ی دولتی، ناظر بر عملکردِ مدیرعامل و دیگر پرسنلِ آن و مدافعِ منافعِ ملی کشور باشند؛ پس معاونِ حراستی که از سوی مدیرعامل به عنوان رئیس هیات مدیره یک شرکت دیگر منصوب شده، آیا نمک گیرِ مدیرعامل نمی شود؟ آیا در چنین شرایطی وی می تواند بر آن مدیرعامل، “نظارت” کرده، با “تخلفات” وی برخورد و از “منافع ملی ایرانیان”، دفاع کند!؟

اما سوال دوم این است که اصولا سازمانِ “حراستِ” شرکت ذوب آهن اصفهان، هم اکنون کجا است، به چه کاری مشغول است و دقیقا از چه چیزی و کجا، حراست و پاسداری می کند؟ آیا حضور ۱ مدیرِ “ایران ستیز” با سابقه ی اقدام بر علیهِ امنیت ملی کشور، مایه ی ننگ و سرافکندگیِ سازمان حراست شرکت ذوب آهن اصفهان نیست!؟

آیا این وضعیت خیانت به مامِ وطن ایران و برخلافِ وظایفِ اولیه ی تعریف شده برای سازمانی به نامِ “حراست”، آن هم در یک کارخانه و بنگاهِ بزرگ دولتی نیست!؟

در شرایطی که مردمِ بزرگ و نجیب ایران در زیر بار تحریم های ظالمانه ی آمریکا و در وسط یک جنگ اقتصادیِ تمام عیار قرار دارند؛ آیا رَواست که یکی از مدیرانِ ارشد دولتی، آن هم با سابقه ی معاونتِ حراستِ ۱ اَبَر شرکت دولتی، برعلیهِ منافع و امنیتِ ملی این مردم اقدام کند و با هیچ برخورد و واکنشی هم مواجه نشود؟

مگر آن جا (شرکت ذوب آهن اصفهان)، خانه ی خاله جانِ آقایان است و همه چیز دَرهَم است و بین خادم و خائن، تفاوتی قائل نمی شوند!؟

در این شرایط پایگاه خبری “اقتصاد سالم” به سازمان حراست ذوب آهن اصفهان و همچنین حراست کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مالک و سهامدار شرکت ذوب آهن اصفهان؛ هشدار می دهد که منافع و امنیتِ ملی ایران و ایرانیان؛ بازیچه ی دستِ هر بی بُته و تازه به دوران رسیده ای نیست…

در صورتی که از منافعِ مردمِ ایران دفاع و به سرعت با مدیرِ “خائن و ایران ستیز” در شرکت ذوب آهن اصفهان برخورد نشود، این پایگاه خبری حسب وظیفه ی ذاتی خود برای دفاع از وطن و براساس فرمان آتش به اختیار مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد و دفاع از منافع ملی ایرانیان؛ اسنادِ خیانتِ “محمد کرمانی” را برای اطلاع مردم ایران، منتشر خواهد کرد.

در آن صورت مسئولان مربوطه بدانند که از شرمِ این مردم، آب خواهند شد…

در ذوب آهن اصفهان چه می گذرد / مسئولانِ ساکت، پاسخگو خواهند شد

این وضعیت در حالی ست که ۳ روز پیش گزارشی از بحران و حاشیه ی دیگری در شرکت ذوب آهن اصفهان منتشر کردیم.

این گزارش به شرح زیر است:

طبق گفته ی منابع مطلع از شرکت ذوب آهن اصفهان، اخیرا مسئولان این شرکت یکی از کارگران را تحت عنوان “غیبت از کار”، اخراج می کنند.

این در حالی ست که گفته می شود وی به دلیلِ مراقبت از پدرِ جانبازِ خود که از بازماندگان دوران دفاع مقدس (جانباز ۶۵ درصدِ اعصاب و روان) است، نتوانسته در محل کار حاضر شود؛ با این حال این دلیل مورد پذیرشِ مسئولان شرکت ذوب آهن اصفهان قرار نمی گیرد.

به دنبال آن روز گذشته (یکشنبه ۲۱ آذرماه)، فرزند جانباز اخراجی به همراه پدر جانباز و مادرش، برای پیگیری وضعیت خود به دفتر مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در طبقه ی هفتم ساختمان مدیریت (موسوم به ساختمان توحید) مراجعه می کند که با پاسخی مواجه نمی شود و وی را از دفتر مدیرعامل بیرون می کنند.

به دنبال آن طبق اعلام منابع مطلع، فرزند جانباز به دلیلِ دست به دست شدن بین معاونت های مختلف این شرکت (همچون امور اداری، امور شهدا، دفتر مدیریت) و نگرفتن پاسخ؛ دچار حمله ی عصبی شده و اقدام به شکستن چند گلدان و شیشه می کند و درنهایت از فرط استیصال؛ دست به خودکشی می زند که با دخالت اطرافیان، به خیر می گذرد.

یک شاهد عینی به خبرنگار “اقتصاد سالم” می گوید که بین ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳ روز گذشته، شخصا صدای داد و فریاد و استمدادطلبیِ ۱ زن را از ساختمان توحید شنیده است.

منابع مطلع و شاهدان عینی می گویند که فرزند جانباز اخراجی شرکت ذوب آهن اصفهان درنهایت که با پاسخی مواجه نشده، قصد خودکشی داشته که با دخالت سریع اطرافیان، این موضوع به خیر گذشته و از بروز یک فاجعه انسانی جلوگیری شده است.

گوش شنوایی در ذوب آهن اصفهان نیست؟

این دومین اقدام به خودکشیِ یکی از کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان، در یک ماه اخیر است.

دقیقا ۱ ماه پیش نیز در تاریخ ۲۲ آبان ماه، اولین اقدام به خودکشیِ کارمند معترض شرکت ذوب آهن اصفهان در مقابل استانداری این استان اتفاق افتاد، که مربوط به ۱ فرزند شهید با نام خانوادگی “خ” بود.

این فرد با اعتراض به مشکلاتش در شرکت ذوب آهن اصفهان، قصدِ خودسوزی داشت که با ورود به موقع و مداخله ی مقاماتِ استان از جمله فرمانده ی نیروی انتظامی و رئیس بنیاد شهید، فرد یاد شده از “خودسوزی” منصرف شده و از بروز یک فاجعه جلوگیری شد.

به دنبال این اتفاق “بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان” به سرعت وارد عمل شده و با ارسال نامه ای به منصور یزدی زاده _ مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان _ خواستار توضیحات وی در رابطه با وضعیت کاری و مشکلات فرزند شهیدی که قصد خودسوزی داشت، شد.

نماینده ی ایثارگران و جانبازان ذوب آهن اصفهان: دیگر امنیت جانی هم نداریم

نماینده ی ایثارگران، جانبازان و فرزندان شهدای باقی مانده از دوران دفاع مقدس در کارخانه ی ذوب آهن اصفهان؛ در رابطه با حادثه ی روز گذشته به خبرنگار “اقتصاد سالم” می گوید:” این فرزند جانباز به اخراج خود اعتراض داشت زیرا روال قانونی در فرایند اخراج وی رعایت نشده است”.

وی با بیان اینکه در دوران مدیریت مدیرعامل فعلی شرکت ذوب آهن اصفهان، برخوردهای بسیار نامناسبی با جامعه ی ایثارگر، جانباز و فرزندانِ شهید شاغل در این شرکت شده است، اظهار می کند:” با حادثه ی اتفاق افتاده در روز گذشته به نظر می رسد تا زمانی که مدیرعامل فعلی و تیمش در ذوب آهن اصفهان باقی بمانند، ما دیگر امنیت جانی نیز نخواهیم داشت”.

نماینده ی ایثارگران، جانبازان و فرزندان شهدای باقی مانده از دوران دفاع مقدس در کارخانه ذوب آهن اصفهان ادامه می دهد:” طبق اطلاعات ما، آقای موسوی لارگانی، نماینده ی فلاورجان در مجلس، حامیِ مدیریت فعلی ذوب آهن اصفهان است تا حدی که شنیده می شود وی وزیر رفاه را تهدید کرده در صورت تغییر یزدی زاده، وزیر را استیضاح می کند”.

وی در پایان می گوید:” مگر رئیس جمهور نگفت از عوامل وضع موجود نباید در دولت فعلی استفاده شود، پس چرا با وجود گذشت ۴ ماه از فعالیت دولت جدید، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان تغییر نکرده است!؟ پس کارگران این کارخانه چه زمانی باید تغییر دولت در کشور و پایان یافتن دولت اشرافی و بنفش را احساس کنند؟ از رئیس جمهور، وزیر رفاه و دیگر مسئولان می خواهیم به دادِ جانبازان و ایثارگران و فرزندان شهدا در شرکت ذوب آهن اصفهان برسند”.

۱ شاهد عینی: اگر لحظه ای درنگ کرده بودیم، فرزندِ جانباز مرده بود

یکی دیگر از منابع مطلع و شاهدان عینیِ حادثه ی روز گذشته نیز در گفت وگو با خبرنگار ما با تاکید بر اینکه روال اداری و قانونی در اخراج این فرزند جانباز طی نشده است، می گوید:” اگر لحظه ای درنگ کرده بودیم این فرزند جانباز خود را کشته بود”.

این وضعیت و بروز حاشیه های متعدد برای ایثارگران، فرزندان شهید و جانباز در کارخانه ی ذوب آهن اصفهان در حالی ست که پیش از این و به دنبال مراجعه ی تعدادی از رزمندگان و ایثارگران و فرزندان جانبازِ شاغل در ذوب آهن اصفهان به پایگاه خبری “اقتصاد سالم” و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی آنها؛ این پایگاه خبری از برخی تخلفاتِ مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان پرده برداشته بود.

در این زمینه در گزارشی اعلام شد که مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان این کارخانه ی دولتی را به اسپانسر رسانه های “ایران ستیز” تبدیل کرده ضمن اینکه وی در طول مدیریت خود در این شرکت (۱۳۹۷ تا کنون)؛ جانبازان، ایثارگران، رزمندگان و فرزندان شهید بازمانده از دوران دفاع مقدس که منتقد مدیریتش بوده اند را به بهانه های مختلف، منزوی، طرد و حذف کرده است.

منصور یزدی زاده در پاسخ به افشاگری ها: ببندی دش!

افشاگری های “اقتصاد سالم” واکنشِ خشمگینانه ی “منصور یزدی زاده” را به دنبال داشت به گونه ای که عواملِ شرکت ذوب آهن اصفهان اقدام به شکایت قضایی از پایگاه خبری اقتصاد سالم آن هم در محلی خارج از محلِ انتشار خبر (شهر لنجان/زرین شهر در اصفهان!) کردند و علاوه بر آن عواملِ این شرکت با برقراریِ تماس با وزارتِ فرهنگ و ارشاد اسلامی، تلاش کردند اقتصاد سالم را “فیلتر” و از دسترس خارج کنند! که خوشبختانه تمام این توطئه ها، با لطف خدا و درایت و ذکاوت مسئولان در دستگاه ها و سازمان های ذی ربط؛ خنثی شد.

با این حال منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان تاکنون حداقل ۲ شکایت مختلف را علیه خبرنگاران و مدیرمسئول پایگاه خبری “اقتصاد سالم” در دستگاه قضایی مطرح کرده که در حال رسیدگی است و اولین جلسه بازپرسی در یکی از این پرونده ها از مدیرمسئول پایگاه خبری “اقتصاد سالم” برای روز چهارم دی ماه ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح، تعیین وقت شده است.

مدیرعامل ذوب آهن از انجام بدیهی ترین وظایفش هم نا توان است؟

در این شرایط پرسش مهم از مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان این است که آیا بهتر نیست وی به جای تلاش برای بستنِ دهانِ رسانه های افشاگر و شکستن قلم ها و بریدنِ گلوها؛ به انجام مسئولیت های محوله بپردازد تا بزرگترین کارخانه ی تولید فولاد و مقاطع ساختمانیِ کشور به محلِ درگیریِ فرزند جانباز که از یادگاران جنگ تحمیلی ست، و تلاش به خودکشیِ او، تبدیل نشود؟

آیا توانمندی های “منصور یزدی زاده” تنها در برابر دوربین های تلویزیونی و در برابر خبرنگاران و رسانه های همسو و هماهنگ شده است تا از دستاوردها و افتخاراتش در مدیریت کارخانه ی ذوب آهن اصفهان بگوید و رسانه های همسو نیز رپرتاژ آگهی هایش را منتشر کنند؟ پس پاسخِ کارمندان و رسانه های منتقد را چه کسی می دهد!؟

آیا وقوعِ ۲ مورد اقدام به خودکشی آن هم در میان یک فرزند شهید و یک فرزند جانباز؛ که ما امنیت و تمامِ هست و نیست مان را مدیونِ پدرانِ آنها هستیم؛ نشانه ای از سوءمدیریت و ناتوانیِ مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از انجام وظایفش نیست؟ آقای یزدی زاده فکر نمی کنید هرچه زودتر استعفا بدهید و بروید، اول از همه به نفعِ خودتان و بعد به نفعِ شرکت ذوب آهن اصفهان و کشور است؟

ذوب آهن اصفهان تلاش کرد رسانه ی ضدِّفساد را بخرد

این وضعیت در حالی ست که پیش از این سه نفر از عواملِ شرکت ذوب آهن اصفهان ابتدا با وعده و تطمیع و بعد با تهدید؛ تلاش کردند سردبیر پایگاه خبری “اقتصاد سالم” را مجبور به حذف خبرهای افشاگرانه و انتقادیِ منتشره درباره ی مدیرعامل این شرکت، بکنند.

در تاریخ شنبه ۲۹ آبان دو نفر از عواملِ شرکت ذوب آهن اصفهان طی تماس های تلفنی مکرر با سردبیر پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، خواستار برگزاری جلسه ای حضوری و دیدار با وی شدند.

این جلسه ساعت ۱۱:۴۵ روز یکشنبه ۳۰ آبان با حضور سه نفر از عواملِ اعزامی شرکت ذوب آهن اصفهان (با مشخصات آقایان ع ح غ / م ا / ح ع)، به مدت ۱ ساعت و ۴۸ دقیقه در شهر تهران، برگزار شد.

در ابتدای این جلسه افراد یاد شده تلاش کردند با تطمیع و دادنِ وعده ی همکاری و حمایت از پایگاه خبری “اقتصاد سالم”؛ سردبیر این رسانه را راضی به حذفِ خبرهای انتقادیِ و افشاگرانه ی منتشره درباره ی مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان، بکنند.

در این رابطه آنها خطاب به سردبیر “اقتصاد سالم” اظهارات و کُدهایی مبنی بر وعده و تطمیع مطرح کردند که برخی از آنها به شرح زیر است:” آقا ما می خواهیم با شما دوست باشیم؛ چه کار باید بکنیم؟… ما برای تعامل و همکاری با سایت اقتصاد سالم آمده ایم… تشریف بیاورید اصفهان، ۲ روز از کارخانه ذوب آهن بازدید کنید… با خانواده تشریف بیاورید اصفهان… چرا دشمنی! چرا دوستی نه!؟… ما از رسانه ها حمایتِ مالی می کنیم…”

آنها حتی در این زمینه یکی از پیشکسوتان و بزرگان رسانه ای و مطبوعاتی استان اصفهان را واسطه کرده و در حین جلسه با وی تماس تلفنی برقرار کرده و از او خواستند ریش سفیدی کرده و واسطه ی آنها با پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، برای به قول خودشان دوستی و تعامل! و رسیدن به اهداف شان شود…

با این حال سردبیر پایگاه خبری اقتصاد سالم خطاب به عواملِ اعزامیِ شرکت ذوب آهن اصفهان اعلام کرد که افشای فساد و مبارزه با تخلفاتِ مدیرانِ دولتی؛ حسبِ دستوراتِ مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای دولت سیزدهم مبنی بر “ضرورت تمرکز این دولت بر مبارزه با فساد و احیای اعتماد مردم به دولت”، صورت می گیرد.

در نهایت با ادامه ی صحبتها و مقاومت سردبیرِ این پایگاه خبری در برابر تمامِ تطمیع ها و وعده های داده شده از سوی ۳ نفر واسطه ی اعزام شده از سوی شرکت ذوب آهن اصفهان به تهران در این جلسه؛ آنها وارد فاز تهدید شده و عنوان کردند که “در صورت حذف نشدنِ خبرهای انتقادیِ منتشره از مدیرعامل ذوب آهن اصفهان از روی خروجی سایت “اقتصاد سالم”؛ آنها شکایت قضایی صورت گرفته از این پایگاه خبری را تا آخر پیگیری خواهند کرد…”.

از مبارزه با فساد کوتاه نمی آییم / مردم توقع عمل و نه شعار، دارند

در آخر و در چنین شرایطی از حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مالک و متصدیِ مدیریتِ شرکت ذوب آهن اصفهان می خواهیم تکلیف مدیریت این کارخانه ی عظیم دولتی را هرچه زودتر مشخص کرده و بیش از این اجازه ی ادامه یافتن حاشیه ها و مشکلات مدیریتی در این مجموعه ی عظیم متعلق به بیت المال و کارگران را ندهد.

هم اکنون چندین ماه از روی کار آمدنِ دولت مردمی آیت الله رئیسی گذشته و مردم دیگر توقعِ عمل و نه شعار، را دارند.

پایگاه خبری “اقتصاد سالم” نیز در این زمینه همچنان به وظیفه خود مبنی بر دفاع از توده ی مردم، ضعفا و زحمتکشان؛ ادامه خواهد داد به ویژه آنکه فرمان آتش به اختیار مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد و دفاع از منافع ملی، جایی برای درنگ و سستی باقی نمی گذارد…

لینک کوتاه : https://eghtesadsalem.com/?p=32640
نظرات کاربران :

مطالب مندرج در بخش "کامنت"، نظراتِ مخاطبانِ سایت بوده و پایگاه خبری اقتصاد سالم قادر به تائید یا ردِّ صحت یا درستی آنها نیست و مسئولیتی در قبال این نظرات ندارد.

 1. زمانسنج گفت:

  🛑 حزب پرسشگر؛ مسئول پاسخگو

  جناب آقای یزدی زاده
  مدیرعامل محترم ذوب آهن اصفهان

  ❓آیا حضرتعالی روایت زیر را تایید می نمایید؟

  ۱⃣ در سالهای گذشته با نظریه بسیار قوی کارشناسان خارجی و داخلی با تولید ریل در نورد ۶۵۰ به لحاظ اقتصادی ، تکنولوژی و … مخالفت می شود.

  ۲⃣ با این وجود ، علیرغم مخالفت ها، اقدام به تولید ریلی می شود که نه تنها کیفیت لازم را ندارد ، موجب آسیب دیدن تنها زیرساخت تولیدات سنگین مقاطع ساختمانی کشور یعنی نورد ۶۵۰ می شود !

  ۳⃣ پس از تصمیم گیری نهایی برای تولید ریل در ذوب آهن اصفهان، یک نظر این بوده است که فرایند تولید در یک سالن جدید که کل تجهیزات بصورت نو تأمین ، نصب و راه اندازی شود تا هرگونه ریسک در تولید صرفاً در خود این خط جدید خلاصه گردد.

  ۴⃣ نظریه دیگر؛ استفاده از چند قفسه نوردی در انتهای نورد ۶۵۰ موجود و به اصطلاح ، بکارگیری ظرفیت خالی ۱۰۰هزار تنی نورد ۶۵۰ و تولید ۱۰۰هزار تن ریل در سال بوده است که مغایر با نظر کارشناسان بوده است، زیرا تکنولوژی تولید ریل به لحاظ تجهیزات و تلرانس های آنها و مشخصات مذاب تا شمش مورد نیاز برای تولید ریل به طور کلی با تولید مقاطع ساختمانی بسیار متفاوت است.

  ۵⃣ با این حال مقرر می شود یک خط مدرن تولید با تکنولوژی روز دنیا خریداری گردد اما در میانه مذاکرات خرید، در قراری در کشور ترکیه ! به ناگاه خبر خرید یک خط ریل دست دوم از کشور آلمان مطرح می شود. خط تولیدی که ۲۰ سال قبل توسط دولت آلمان به دلیل تغییر تکنولوژی ریل در دنیا از رده خارج شده است !معامله می گردد و تجهیزات فرسوده و از رده خارج شده آن به کشور حمل می گردد !!!

  ۶⃣ بعد از متوقف شدن تولید بزرگترین و اقتصادی ترین نورد کشور یعنی نورد ۶۵۰ ذوب آهن ، عملیات دمونتاژ نورد موجود و اجرای پروژه تولید ریل شروع می شود و در همین موقع، بهانه جویی های طرف خارجی برای عدم اجرای تعهدات خود آغاز می شود به طوری که خرید خط تولید از کشور چین در دستور کار قرار می گیرد. قیمت خرید خط تولید از آلمان و قیمت خرید از چین هم در جای خود جای سوال دارد !؟

  ۷⃣ از این پس ، ایرادهای مطرح شده توسط کارشناسان ذوب آهن یکی پس از دیگری نمایان می شود و سالیانه ۳۳۰ هزار تن تولید نسبت به قبل از دست می رود و بی نیازی کشور از این محصول مهم ساختمانی دچار مخاطره می شود.

  ۸⃣ به دلیل فقدان شمش باکیفیت مورد نیاز برای تولید ریل در ذوب آهن ، بالغ بر ۲۰هزار تن شمش ریل از هند وارد می شود.

  ۹⃣ به دلیل عدم قابلیت نورد شمش ریل حتی شمش های وارداتی هند توسط قفس های موجود نورد ۶۵۰ و قفس های خط ریل دست دوم آلمانی ، تقریبا کلیه ۲۰ هزار تن ریل وارداتی به قراضه تبدیل می شود !

  🔟 با وجود همه این اتفاقات؛ نظریه تولید ذوب مورد نیاز و شمش مربوط به ریل منجر به کلید خوردن پروژه VD می شود.

  ۱⃣۱⃣ برآورد اولیهی هزینه ها در خط ریل، VD ، نورد ۶۵۰ و عدم النفع تولید روتین نورد ۶۵۰ بالغ بر ۵هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است !

  ۲⃣۱⃣ آیا امکان انتشار اسناد شکل گیری این پروژه، تحویل پروژه تا مرحله آزادسازی حسن انجام کار طرف های خارجی و پیمانکاران داخلی و خریدهای مکرر انجام شده بعدی وجود دارد؟

  ۳⃣۱⃣ تاکنون چقدر ریل فروخته اید و قطارها با چه سرعتی می توانند روی آن حرکت کنند و به ازای هر تن ریل چقدر ضایعات تولید شده است؟

  ▪️ما آمادگی درج پاسخ شما را داریم

  ▪️حزب هدا اصفهان

  @isHODA‌‌‌

 2. آلفرد گفت:

  مدیریت حراست تنها می تواند نمایندگان کارگری و همچنین قلم به دستان نماینده ی کارگری را زیر فشار قرار دهد و تهدید و ارعاب کند.

 3. صابر گفت:

  سلام
  جواب سوال شما در مورد وظایف حراست ذوب آهن را من میدهم:

  ۱. حراست هیچ جا نیست. فقط یک اسم است. یک لولو است. بازیچه یزدی زاده است.

  ۲. رییس حراست، منصوب مدیرعامل است، آن وقت شما انتظار دارید از مدیرعامل انتقاد کند؟

  ۳.هرجا پول زیاد است فساد هم هست چه حراست باشد چه یک مرکز اختلاس. چرا حراست ذوب آهن باید محل رفت و آمد حزب مشارکتی های خائن باشد!

  ۴. در حراست ذوب آهن افراد خدوم هم زیاد هستند، اما اگر کوچکترین صدایی از آنها درآید به شدت با آنها برخورد میکنند. یک نمونه آن برخورد با عامل حراست در تذکر و شکایت از موسی سلیمانی است که یک وقتی مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران بود و حالا شهردار ذوب آهن شده… این آقا بقدری پرونده اش سیاه است که حد ندارد و وقتی یکی از پرسنل خدوم حراست پیگیر او شد، این پرسنل حراست را اخراج کردند.

  عوامل یزدیزاده و رییس حراست و معاونش اجازه نفس کشیدن به هیچکس نمیدهند حتی اگر پرسنل خود حراست باشد.

  یک نمونه، برخورد با معترضین به آجدانی است. مثل اینکه بین احمدپور و آجدانی عقد اخوت خوانده اند. حراست شستا حکم اخراج آجدانی و تحویل ایشون به مراجع قضایی را به حراست ذوب داده اما احمدپور بشدت مقاومت میکند.

  شما از آقای عبدالملکی انتظار اقدام دارید. آقای عبدالملکی اقدام کرده اما مجری دستور اخراج کس دیگری است…

 4. رمضانی گفت:

  سلام
  من تعجب میکنم که کل جمعیت بشر موجود روی کره زمین دست به دست هم دادند که یزدیزاده و احمدپور و مونس خواه و آجدانی را عوض کنند اما نمیتونند.
  اینها نعوذبالله خدا هستند!؟ چرا کسی جوابگو نیست. بابا شما اگر خدمت گذار مردم هستید خب خودتون استعفا بدید برید…
  نیازی به این همه پول پاشی برای موندن نیست…
  اعتماد ملی را از بین نبرید.

 5. ناشناس گفت:

  هر دم ازاین باغ بری میرسد
  تازه تراز تازه تری میرسد!!!!!!!!!!
  چقدر دلم سوخت برای اون دو تا کارگر که اقدام به خودکشی کردن بخصوص که از فرزندان شهدا و جانباز هم بودن
  باید از پدران اینها خجالت بکشید
  ما هر چه داریم از شهدا و جانبازان هست
  ظلم تا کجا ادامه دارد؟؟

 6. د نصر گفت:

  از روزنامه اقتصاد سالم درخواست دارم یک شماره جدا و مجزا را کلا اختصاص بدهند به آجدانی‌.
  این آقا خودش رسما یک ذوب آهن هست!
  به میزان اختلاسی که در ذوب آهن هست، در بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن هم هست.
  از همه پرسنل هم درخواست دارم در مساله اسکن کف پا و آزمایش خون از پرسنل شرکت نکنند…

 7. محسن گفت:

  آقای یزدی زاده بهترین مدیر عامله و کارگران دوستش دارند، من خودم ذوب آهنیم، فرزندان جانباز دو روز در هفته میتونن از پدرشون مراقبت کنند و اگر مورد مضاعف پیش اومد سالی سی روز مرخصی دارند، مطمئن باشید شما با سوء نیت نوشتین ،دلیل نمیشه برای زیاده خواهی چند تا کارگر نظم کارخونه بهم بخوره

 8. Masoud گفت:

  خود بنده فرزند جانباز ۲۵درصد هستم که به عنوان فصل ۱۶ با کلی مکافات و آزمونهای دیوانه کننده استخدام شدم.
  چندروز پیش رفتم پیش رئیس بنیاد آقای مایلی. من رفتم داخل دفترش باهاش صحبت کنم، اصلا رفت و فرمودن دیگه اینجا نیا

 9. سعید گفت:

  منم یک ذوب آهنیم، با بیست سال سابقه، آقای یزدی زاده فوق العاده است و برای بچه های جانباز هم به اندازه کافی قدم برداشته است.
  بعد از آقای خسروی راد معاون بهر برداری، ایشون از بهترین‌های ذوب آهن است، چون تمام خدمتش در ذوب آهن بوده تا به مدیریت رسیده، آدم خوب را کسی نمی تواند از جاش تکان بده، بعد از چندین سال تازه ذوب آهن سود ده شد

 10. محمد گفت:

  نظر کسی میده که دیده باشه یا اطلاع داشته باشه
  این بچه شهدایی که شما از اونا طرفداری میکنید چه گروه ها وچه سمتهایی گرفتند که لیاقتشم نداشتند
  چه ضررهایی زدند و کسی نبود جلوشونو بگیره، چه پاداشهای گرفتند وچه ارفاقهایی به آنها شد
  اینا رو نمیبینید
  خیانت که اونا به بیت المال کردند صدام در حق ایران نکرد
  برا تمام اینها مدرک دارم

 11. جوانمرد گفت:

  خداوکیلی چقدر امکانات و تسهیلات به فرزندان شاهد و بخصوص به جانبازان میدن.راحت استخدام‌ میشن راحت جاشونو عوض میکنن از خط تو لید میرن بهترین جاههای کارخونه.چی میخواین شما از جون این کارخونه؟؟این مدیر عامل هم عالیه خیلی هم‌به کارکنان میرسه.اون بی …ی که تو کارخونه دنبال مسائل سیاسی و حزب بازی میگردن و هرروز با کاراشون آبروی کارخونه رو میبرن باید شک کنن که بچه شهید یا ایثارگر هستن.
  احترام ایثارگرا واجبه ولی مردم که گناه نکردن بابای شما رفته جنگیده.اکثر ایثارگران هم آدمهای پرتوقع و لوسی هستن.محسنی بد بود زدین تو گوشش رفت سعد محمدی بد بود ردش کردین رفت بابایی بد بود زیر ابشو زدین رفت این مدیر عامل هم میره ببینم مشکل شما حل میشه.

 12. س قربانی گفت:

  به نظر من این افراد با عنوان و سو استفاده از عنوان فرزند شهید باج خواهی میکنن که احتمالا مدیر عامل زیر بار نرفته
  همه سی روز مرخصی دارن دو روز هم وقت مراقبت از پدر پس درست نگفته غیبت از کار بی نظمیه
  کاش رسانه ها آنقدر با منظور دامن نزنند

 13. رضا گفت:

  با سلام
  دوستان ذوب آهنی عزیز،ما فرزندان شهدا و حانبازان،چه زیاده خواهی داشتیم که اینجور دارین بهمون فخر فروشی میکنید،به غیر از این بوده که امنیت شغلی خواستیم،مگه یادتون رفته زمان احمدی نژاد خودتون هم شرکتی بودین،با چه مکافاتی امورات زندگیتونا میگردوندین،که حالا با ما دارین مثله یک بیگانه رفتار میکنید،من یک فرزند شهید هستم برادر،و در سن ۲ سالگی سایه پدر بر سر نداشتم،برای کی؟برای چی؟دست همگی تون هم ،تک تک میبوسم و از لطف شما برادران و عزیزان و مدریت محترم جناب منصور یزدی زاده و هئیت مدیره محترم ،با کمال احترام تشکر را دارم،امید است که انشاالله در ایفای حق ما را یاری فرمایند
  ومن الله توفیق،فرزند شهید والامقام

 14. محسن گفت:

  اون شخصی که اینقدر به اعصاب خودش مسلط نیست که اقدام به خودکشی می‌کنه نباید در کارخانه پرخطری مثل ذوب آهن اصفهان مشغول به کار باشه
  در ضمن بهتره یه کارخونه بزنید برای فرزندان شهدا و ایثارگران تا دورهم مدیریت کنن وخوش باشند یا یه حقوق بهشون بدید بمونن خونه
  خیلی از این دوستان بدرد کار نمیخورند

 15. حراست گفت:

  آقایی که با نام محسن پیام گذاشتین، نمک به زخم ایثارگران نزنید. من نه ایثارگرم نه فرزندشهید، یه کارمند حراست ذوب آهنم.
  یعنی چه یه کارخانه برای ایثارگران بزنین! خجالت بکش، درست صحبت کن، برادر شما حق توهین به این عزیزان را ندارین.
  اگه شبها خواب راحت داری کنار خانواده ات، به خاطر جان فشانی پدران این عزیزان بوده، امنیت الان مونا مدیون خون شهدا و سردار دلهامون حاج قاسم هستیم.
  حق ندارین توهین کنین. اونا هیچ زیاده خواهی نداشته وندارن.
  خواهشا توهین نکنین. ما هر چی داریم مدیون پدران این عزیزان هستیم

 16. رسول سعیدیان گفت:

  سلام چندساله فقط مدیرهاومهندس‌ها از ذوب آهن نفع می‌برند وپاداشهای کلان بین خودشان تقسیم میکنند من با ۱۶سال سابقه حقوقم به آخر ماه نمی‌رسد والان حدود ۸ساله حقمان ضایع شده است وشکایت کردیم ولی به نتیجه نرسیدیم طرح طبقه بندی مشاغل درست انجام نشد الان ریه من ازآلودگی آسیب دیده ولی مشکل اینجاست که دلمون به حقوقمون خوش نیست با این شرایط سختی کار خلاصه خیلی مشکلات در ذوب آهن هست امیدوارم روزی درست شود

 17. ناشناس گفت:

  برای خود ایثارگران کار فراهم کنید اما برا فرزندانشون برای چی باید سهمیه و حقوق مازاد قائل شد؟؟؟
  ما هم فرزند ایثارگریم و از این سهمیه ها هم استفاده نکردیم

 18. فروغی گفت:

  به نظر من فردی که خودش حمله عصبی داره نمیتوانست از پدرش نگهداری کنه این بهونه ها دیگه قدیمی شده بعضی فرزندان جانبازان و ایثارگران با ارفاقی که در استخدام و مزایا و معافیت از مالیات به اونها داده شده باید دوبرابر خدمت کنند نه به بهانه های مختلف دنبال جو سازیها باشن ما ۲۵ ساله داریم کار میکنیم موی سپید کردیم و از این بازیها زیاد دیدیم البته ارزش جانباز جای خود
  اون آقازاده میتونست با گواهی پزشکی برای مراقبت از پدر جانباز خودش که روی چشم ما جا دارند درخواست مرخصی کنه ما دیگه بچه نیستیم آقای خبر نگار جو سازِ جَو گیر

 19. یکی از ایثارگران ذوب آهن گفت:

  از خدا بترسید و جهت خوشایند بعضی ها که به آنها پست و مقام نمیدهند یک مجموعه را بدنام میکنند و ببینید بوجه اختصاص یافته برای بچه های ایثارگران در ذوب آهن چقدر است و چه پست های را بدونه شایسته سالاری به فرزندان شهدا داده اند ولی بعضی از این فرزندان شهدا باز خون پدر خود را وسیله هوای نفسانی خود میکنند و جامعه را با طیف ایثارگری بد میکنند و بازیچه سیاست بازی بعضی از مقامات استان وشهرستان میشوند

 20. علی گفت:

  با سلام و احترام
  فقط به دلم به حال افرادی که فکر میکنن دادن یک حقوق و مزایا به فرزندان شهدا و ایثارگران کار خیلی بزرگیه ، میسوزه.
  کاش یک تحقیق در مورد کشورهای دیگه میکردید که به کشته شدگان در جنگ ها چه جایگاهی میدن بعد اظهار نظر می کردید.
  دلم میخواد ببینم اگر همین الان جنگ بشه چندتا مرد تو این ذوب آهن گیر میاد دست از جونشون و زن و بچه شون بکشند.
  جانباز سرافراز با میل جون خودش را کف دستش گذاشته و رفته جنگ برای ناموس ما، حالا اگه یکیتون تو ذوب آهن ناخواسته دستتون قطع بشه ، ۱۰ تا ذوب آهن هم بهتون بدن فایده نداره.
  فقط یکم واقع بین باشید و به این فکر کنید اگر همین الان خدا نکرده اتفاقی برای شما بیافته چه بر سر خانواده شما میاد؟
  اون شهدا که رفتند خانواده هاشون پیش ما امانت گذاشتند، ببینید چگونه جواب شهدا را خواهید داد.
  در پناه حق سالم و سرزنده باشید

 21. عبد گفت:

  سلام
  باز جای شکرش باقیست که فرزندان شهید و جانباز یک حامی به عنوان سازمان بنیاد شهید دارن و عده زیادی از کارگران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنن و در بعضی قسمت ها حتی کار به دادگاه اداری نمی کشه و مسولین هر گونه اعمال فشار بخواهند ایجاد می کنن از کاهش زمان قرارداد پرسنل فصل ۱۶ و قرارداد معین با کاهش تعمدی نمره ارزیابی سالانه.حذف و کاهشامتیازات تولید و حذف آیتم من درآوردی حق مسولیت . عدم تایید مرخصی پرسنل و تبدیل به غیبت و بدنبال آن ثبت گزارش غیبت و هیچ نهادی هم در ذوب آهن نسبت به این بی عدالتی ها پاسخگو نیست.(و البته جای تاسف دارد که اکثر این مسولین پشت ارگان مقدسی مانند بسیج مخفی شده اند و اعتبار این ارگان مقدس را در اذهان خدشه دار کرده اند)

 22. علی گفت:

  با وجود تکرارهای مکرر مقام معظم رهبری هیچ کسی ترتیب اثر نداد, افسوس

 23. اصغر گفت:

  لعنت خدا بر مدیر عاملی که پایه های کرسی مدیریتش بر روی خون شهیدان این مرز وبوم قرار گرفته واینچنین ظلم میکند
  دستان دزدانی چون این مدیر را کوتاه کنید وبه او بفهمانید بیچاره تو باید مدیون جامعه ایثار گر باشی نه دشمن آنها
  برو خجالت بکش واستعفا بده

 24. شهرام گفت:

  چه راحت یک خبری را بدون هیچ گونه سندیت و درستی با اب وتاب پخش میکنن برای رسیدن به اهداف گروهی وجناحی وخراب و بی اعتبار کردن مسول به بهانه ها مختلف این چیزی که طی چندین سال گذشته معمول بوده استخدام فرزندان و خانواده ایثار گرها و جانبازان و ووو بوده حالا یکی بدلایل شخصی که ممکنه مسایل مختلفی داشته و از این گروه بوده تایید صلاحیت نشده ان وقت چنین اخباری منتشر میشه
  چرا بدون مدرک و مستند انهم در اینجا چرا شکایت را به مراجع ذی صلاح نمی کنید

 25. دوآرت گفت:

  سلام.کسی میدونه شرکت “دوآرت” چیه؟ کجاست؟
  بله. زیرمجموعه ذوب آهنه. سال گذشته یه خانم از کارمندهای دوآرت جزو کارگرهای نمونه شد. دوآرت جزو خطوط قرمز یزدی زاده است. کارمنداش کاملآ انتخاب شده اند.
  فقط بدونید اینقدر واسه آقایون مهمه که یزدی زاده اعلام کرده بازرسی کارخونه (عمرانی) و بازرسی حراست، حق ورود ندارند. صورت های مالیش نامعلومه.
  هر سال هم حسابرسای بورس میگن پس چی شد صورت وضعیت دوآرت و آقایون میگن ءا ببخشید یادمون رفت، ایشاا.. بمونه واسه سال بعد ارائه میدیم…
  میدونستید مهندس نصر مدیر توسعه ١ سال دیگه تمدید کرده بود و قرار بود بمونه ولی وقتی پیشنهاد مدیرعاملی دوآرت رو بهش دادن با سر رفت خودشو بازنشسته کرد، چون چرب و چیلی تر بود.
  فقط ١ قلمش رو میگم بدونید که نزدیک ١٠٠٠ میلیارد پارسال پول توش گم شدس.
  دوآرت صادرات محصولات ذوب آهن رو انجام میده، بخصوص به عراق و قطر. به دلار میفروشند ولی موقع تسعیر ارز، به لیر یا ارزهای پایین تسعیر می کنن.
  بابا ول کنید این حرفا رو. دود و مریضیش و بدبختیاش واس ماس ولی چرب و چیلیاش واس اوناس.
  خدا بهمون رحم کنه

 26. بی کار و مستاجر گفت:

  لطفا ذوب اهن و فولاد مبارکه را از اصفهان بیرون ببرید باعث گرانی و مهاجرت و نابودی شهر و بیماری شده اند و مسئولیت اجتماعی شون را برای افرادی که بیماری سرطان و ام اس و.. گرفتند را انجام نمی دهند و باعث گرانی در اصفهان شده اند و به ما مستاجرها به خاطر وجود این بچه های خدا در اصفهان سختی زیاد میگیرند و کرایه ها هر سال بیشتر می شود و مهاجرها پرداخت این کرایه ها را قبول می کنند و ظلم به بومیان اصفهان که مستاجر هستند شده است

 27. م.م گفت:

  سلام واقعا هدف این رسانه برای تخریب مهندس یزدی زاده چیه؟چه افرادی پشت این قضیه هستند؟ تنها گناه مهندس یزدی زاده مقاومت در مقابل تبدیل مدرک تعدادی از فرزندان شهید هست که من خودم یه تعدادیشون رو میشناسم و واقعا حقشون نیست و مدیر عامل کار درستی انجام داده تبدیل مدرک بایستی بر اساس لیاقت افراد باشه نه فرزند شهید بودن پرسنل ذوب اهن یادشون رفته که تو مدیریتهای قبلی با کارگر چیکار کردند؟

 28. محرم اسرار ناگفته کرمانی گفت:

  سلام بازهم به اقتصاد سالم که دست این فرد دروغگو و خائن را روکرد
  تشکر اقتصاد سالم

 29. مقتول گفت:

  اولا اخیرا شنیده شده در سمیناری که در شهرخوش آب و هوای کیش مدیران و بعضی نور چشمی ها حضور داشتند با هزینه ذوب آهن بصورت خانوادگی در یک هتل پنج ستاره در حال حل مشکلات ذوب آهن اصفهان بودند که ناگهان در حال سرو دسر و تنقلات درجه یک به هرکدام یک کارت ۱۵۰میلیونی هدیه داده میشود.و گریه مدیران و معاونین در میاد.اجناس خریده شده از کیش همگی ایرانی بودند البته از اون در…
  دوما علیرضا رضوانیان که یکی از کشیده خورهای توسط شیر زن ایثارگر بودند کماکان بعلت قحطاالرجالی در ذوب آهن اصفهان سمت رییس کمیسیون خرید،رییس کمیته انضباطی و معاون توسعه ذوب آهن را بعهده دارد و تلاش میکند پول مطب دوم در توحید برای دختر خانم شأن تهیه کند و نیز اقساط عقب افتاده ویلای ترکیه را پرداخت کند..
  مردی هم پیدا نشد از اموال ایشان آمار بگیرد که در ذوب آهن ساعتی چند دقیقه ای چند و…که در یکسال میتواند مطب هفت میلیاردی اول را بگیرد..
  راستی از پروژه زیست محیطی دربهای فکسیبل چه خبر..
  هنوز هر در ۷۰۰میلیون فاکتور میشود..چرا آقای ظرافتی سرپرست دفتر فنی کک‌سازی در همایش کیش از کارت ۱۵۰میلیونی بهره مند شد.ما که نفهمیدیم ظرافتی و رضوانیان وعلایی با پویش ساخت تبانی دارند شما هم سعی کنید نفهمید..
  راستی جناب رضوانیان حیا کن هنوز هم انتصابات کک سازی را مدیریت میکنی .مگه علایی چغندره..
  شاید هم ..
  شاید هم گردوهای آقای مهندس م..عالی بود با کمیت عالی..که تو یکسال هم کل شیفت شد وبعدش سرپرست..من به ارتباط برق و مکانیک و تکنولوژ شدن آنها اصلا شک ندارم شما هم شک نکنید.گردو کیلو ۱۵۰هزارتومان..و ام دی آف های گلاس با دستمزد متری ۲میلیون ..
  الان پیدا کنید پرتغال فروش را..
  از قدیم گفته اند هرچه بگندد نمکش میزنند
  وای به روزی که بگندد نمک..
  وقتی معاون حراستمون اونجوریه ..و ایشون احکام مدیران و معاونین را نتفیذ میکنند امثال رضوانیان باید ماهی یک میلیارد تومان در آمد از محل ذوب آهن کسب کنند و گرنه دیگه کار نمیکنن و ذوب آهن در این قحطاالرجالی میپکد..
  وقتی لاتی در شهر نباشد قورباغه چاقو کش میشود..
  و ..
  این قصه ادامه دارد..

 30. فرزند شهید هشت سال دفاع مقدس گفت:

  سلام‌دوستان
  کسی میدونه مهمونهای ذوب اهن که از وزارت کار اومدند برای چی بود و دوباره چه دروغهایی برای ماندن به خورد ایشون دادند

 31. مهدی گفت:

  معلوم نیست کجات داره میسوزه که هر روز داری مدیر عامل محبوب رو تخریب میکنی در ضمن آقای کرمانی مرد بسیار خوبی هست تا کور شود هر آنکه نتواند دید

 32. اسماعیل گفت:

  یزدی زاده یک مرد است که تمام قد جلوی افرادی که واقعا انگل های شرکت هستند ایستاده است شما در کارخانه نیستید که ببینید بعضی از افرادی که به واسطه سهمیه وارد مجموعه شده اند چطور کارخانه را ارث پدر خود می دانند و چگونه از کمترین وظیفه محوله شانه خالی می کنند. لطفا از راه دور قضاوت نکنید و به حرف های نفراتی که واقعا دارند از خون پدران شهید شان ارتزاق می کنند گوش ندهید البته هستند فرزندان شهید و جانبازی که واقعا دلسوز و باوجدان در حال کار و خدمت در کارخانه و جامعه هستند.

 33. حسن جان گفت:

  وقتی امثال کرمانی که در دوران خدمت خود در حراست چفیه به گردن می انداختند!
  در روضه ها با صدای بلند گریه میکردن!
  دم از شهید و شهادت میزدند!
  در اوج مدیریت خود تیشه به ریشه انقلاب میزدن!
  با حقوق جمهوری اسلامی پر و بال پیدا کردن و حالا….
  جفتک میزنند!
  در این ۴۳سال امثال اینها باعث بدبینی مردم به دین و انقلاب شدن…
  امثال این کرمانی ها کم در مدیریت ها نداریم که شاخ ندارند، ولی شاخ زن های خوبی هستند!
  امثال یزدی زاده و مدیریت لیبرالی این جماعت، کم در منصب ها نداریم!
  امثال این تفکر پوچیده که تا راس کار هستند برای همرنگ شدن یقه میبندن ولی بعد از سیر شدن از سفره انقلاب، یقه پاره می کنند!
  تا امثال این تفکرات در راس مدیریت ها هست بهترکه نمی شود، بدترهم خواهد شد!
  انقلاب وزیر در ساختار صنایع باید قطع کردن زنجیره سخت این زالو صفت ها باشد….
  ولی حواسمان باشد تا امثال نماینده های هوچیگر که خودتان خوب میشناسید در مجلس باشد و به در تخته بزند برای ابقای امثال یزدی زاده، عقب رفت داریم و پسرفت…

  👈در گام دوم انقلاب باید و باید و باید دست جریان نفاق را قطع کنیم.
  👈باید یقه سفیدها که دکمه پیراهن را تا زیر گلو می بندن را بیشتر حواسمان باشد که این جماعت بیشترین ضربه را به روح و روان جامعه وارد میکنند و باعث بد بینی می شوند….
  ⭕هرچه میکشیم از منافق بودن این افراد است که ظاهرخود را حفظ می کنند و با (علی) نماز میخوانند و سر سفره ( معاویه ) می نشینند…

  اقتصادسالم خیانت های این فرد را از اسماعیل س نیروی مادون کرمانی بپرسید

 34. ذوب آهنی گفت:

  ذوب آهن شده سکوی پرتاب پرسنل و کارکنان حراست ذوب آهن فقط خواهشن بیایید یه آمار از مدیران و معاونین ذوب آهن بگیرید اکثرا از پرسنل و کارکنان حراست ذوب آهن هستند و البته گردنشان هم کلفت هست به کسی جوابگو نیستند
  نمونه آخرش هم آقای ترکان هستند که از حراست یهو شد مدیر خرید

 35. فرزند شهید گفت:

  اقای مدیر چرا مطلب ذاکری را درج نمیکنی

 36. علیرضا گفت:

  حالا که یه نفر پیدا شده میخواد فقط قانون اجرا بشه و تبعیضی قائل نیست بین خانواده شهدا و مردم عادی شما داری پرونده سازی میکنی. اقتصاد سالم یعنی رفتار بر مدار قانون دور از تبعیض

 37. کمیل گفت:

  بنده جانباز ۶۵ درصد هستم. فرزندان اینجانب در ذوب‌آهن قبول شدند ولی در مصاحبه هر دو را به علت چند ماه که سن شان بیشتر بود رد کردند وقتی که به ذوب آهن واحد استخدام مراجعه کردیم و گفتیم بخشنامه مجلس است و دولت است که فرزندان جانباز ۵۰ درصد به بالا شرط سنی ندارد آقای اکبری که معاونت نیروی انسانی ذوب آهن را دارد گفت ذوب آهن خصوصی و دولتی نیست هرچه به التماس کردیم مثل اینکه با دیوار حرف می زدیم واز بکارگیری فرزندان‌جانباز من خودداری کرد من. او را به حضرت زهرا سپرده‌ه ام و بس.

 38. نصر آزادانی گفت:

  قابل توجه پرسنل محترم ذوب آهن

  اخیرا طرح اسکن کف پا توسط آقای دکتر آجدانی و با تبانی مدیرعامل برای کلیه پرسنل ذوب آهن گذاشته اند. خواهشا در این طرح شرکت نکنید. این یک سوء استفاده است. این طرح را روی پرسنل بیمارستان اجرا کردند و بعد به بهانه اینکه پای شما مشکل دارد به هر پرسنل اجبارا یه جفت کفش آشغال به قیمت دو میلیون تومان انداختند و گفتند پولش را بیمه میده اما بعد ، از پرفراژ پرسنل کم کردند. خواهشا این طرح را تحریم کنید. پولش تو جیب آجدانی و یزدیزاده میره. اون شرکت که اسکن کف پا انجام میده مال خود آجدانیه. ضرر میکنید. کفشهاش دوریال نمیارزه. شما با دومیلیون میتونید بهترین کفش را بخرید

 39. راحیل گفت:

  سلام. چندروز پیش بنده را به خاطر یه ایراد خیلی کوچیک که به طرز مدیریت دکتر آجدانی گرفته بودم به دفتر احضار کردند و کلی بدو بیراه گفتند. من بعنوان یک خانم به کجا باید شکایت کنم؟ یه دستگاه اسباب بازی گذاشتند توی طب وکار از همینها که توی فرودگاهها هست و قد و وزن و فشار خون و این مسخره بازیها را میگه و البته همش هم اشتباهه. اومده تو مصاحبه تلویزیونی میگه از این دستگاه تو کل دنیا فقط ما داریم. تو رابخدا برید توی پیج بیمارستان مصاحبه اش را ببینید کلی میخندید. اومده میگه ما درمان کرونا را قبل از ورود کرونا به ایران شروع کردیم.🤥🤥

  https://www.instagram.com/tv/CVo_j8RF4l-/?utm_medium=copy_link

 40. فرزند شهید گفت:

  جالب اینکه ترکان با تبانی در باشگاه ورزشی و سهل انگاری و چشم پوشی از تخلفات باشگاه ورزشی ذوب اهن دستمزد خوش خدمتیش را از مدیران فعلی گرفت

 41. فرزند شهید گفت:

  لطفا برای اگاهی عموم مخاطبان تخلفات کرمانی را درج نمایید تا بر همگان روشن شود

 42. ناشناس گفت:

  اقای یزدی زاده بهترین مدیر عامل طی ده سال اخیر هستند و اکثریت پرسنل ذوب اهن هم از ایشان رضایت دارند. جا داره یاداوری کنم دوره ی افتضاح مدیریت اقای صادقی و همسرش خانم علمداری

 43. فرزند شهید هشت سال دفاع مقدس گفت:

  چرا یزدی زاده مدیران زیر مجموعه مدیر عامل را از بین افراد بله قربان گو و بی تخصص و تجربه استفاده می کند؟ و بر ماندن انها حمایت بیجا میکند

 44. شیمبار گفت:

  سلام.
  چه راحت به دیگران تهمت می زنیم. به همین راحتی.
  نوشته اند جرم آقای کرمانی اقدام علیه امنیت ملی ولی ذکر نکرده اند.
  لابد دستگاههای نظارتی خواب هستند.
  از آب گل آلود جهت خود ماهی می گیرند مثل حق بچه شهید ها را بشون نمیدهند وغیره.
  اولا آقای کرمانی خود خانواده شهید هستند و به ساده زیستی و خاکی بودند در بین پرسنل زحمت کش کارخانه اشتهار دارند و بنده که ارتباط مستقیم با ایشان داشتم در استفاده از بیت المال به نفع خود کاملا بیگانه بودند نمونه آن زمانی که همه مدیران از ماشین شخصی استفاده می کردند و کرایه از ذوب آهن دریافت می نمودند ایشان با راننده استیجاری به محل کار آمد شد می نمودند و در راه نیز چند نفر را با خود همراه می بردند.
  در مورد فرزندان معزز شهدا نیر این را بدانید اگر قانونی به نفع آنها وضع شود آنها تا قله قاف برای گرفتن حق حقوق خود میروند و نمایش خودسوزی و هوچی گری را انجام می دهند قصد زیاد خواهی دارند و گرنه هیچ آدم عاقلی این کار نمی کند. چه بسا قانون سال قبل همین موقع را یاد آور می شوم که هر کدام بیست الی سی میلیون از پول سهامدار ذوب آهن را نوش جون کردند.

 45. یه ذوب آهنی گفت:

  اول سلام میکنم به تمام همکاران
  خدا وکیلی یزدی زاده چیکار کرده که همه دست به دست هم دادند و دارن تخریبش میکنند؟ بدکاری کرده که بعد از چند سال شرکت زیان ده رو به سود آوری رسونده؟ بد کاری کرده که به پرسنل رسیدگی میکنه و هر کس که لیاقت داره رو به عنوان و سمت رسونده؟ اون آقایی که به همه تهمت میزنی که فلانی به رضوانیان گردو داده از خدا بترس همون مهندس م به قول شما لیاقت و شایستگی بیشتر از این سمت ها رو داره. چون به امثال شما باج نداد داری تخریبش میکنی؟ من به همه ی همکاران که فرزند شهید و جانباز و ایثارگر هستند احترام می‌گذارم ما همه چیز را مدیون خون پدران این عزیزان هستیم. ولی عزیزان چرا شما از مدیریت ابکا و صبحانی و سعد محمدی و صادقی که پدر این مجموعه ی عظیم صنعتی را در آورده و باعث بی اعتبار شدن پرسنل ذوب‌آهن اصفهان در کل استان که چه عرض کنم در کل کشور شدن این طور دست به کار نشدید برای تخریب یا به قول خودتان اصلاح وضعیت اقتصادی پرسنل؟ تو این ۲۰ سال هیچ وقت شده بود که وقتی میری یه فروشگاه چیزی بخری ازت بپرسند کجا کار میکنی؟ شما هم بگی ذوب آهن. بعد بهت بگن باید از دسته چک شما استعلام بکنم بعد بهتون جنس بدم؟ نه نشده همش تو این ۴ سال مدیریت یزدی زاده شده؟ خجالت بکشید حالا بعد از چندین سال یکی پیدا شده که به درد دل پرسنل برسه بدون هیچ تبعیضی فارق از فرزند شهید و یا جانباز و یا ایثارگر و. …..داره بر اساس شایستگی به پرسنل بها میده و بهشون حقوق و پاداش میده فارغ از هر گونه طیف و جناحی. چرا خدا رو در نظر نمیگیرید و بیخودی تهمت و افترا میبندید؟من که به نوبه خودم از مدیریت آقای یزدی زاده و تیم معاونین ایشان راضی هستم. البته این رو اضافه کنم که من یه کارگر ساده تو این شرکت هستم نه پست دارم و نه سمت فقط چون وضعیت اقتصادی فعلی خودم رو بهتر از مدیریت های قبلی این شرکت دیدم واجب دونستم که از مدیریت فعلی تشکر کنم. بنده فکر میکنم که اگر میخواهید ایشان را عوض کنید بهتر باشه یه نظر سنجی تو سطح کارخانه انجام بدهید شاید حق با شما باشه !!!!در پایان از همه تشکر میکنم. از رسانه اقتصاد سالم هم میخواهم که کاش تو مدیریت مهندس صادقی و قبل از اون سعد محمدی و صبحانی پای کار اومده بودی. رسانه ی به اصطلاح سالم.

 46. محمد گفت:

  سلام. دوتا سوال داشتم سوال اول اینکه چرا ذوب آهن قانون تبدیل وضعیت ایثارگران را که در ابتدای سال جهت اجرا به تمام ارگان ها ابلاغ شده اجرا نمی کنه و مدیرعامل ذوب آهن و منابع انسانی از اجرای آن سر باز میزنند.
  و سوال دوم اینکه رزمندگان و جانبازی که هم اکنون در ذوب آهن شاغل هستند و به علت حضور در جبهه و جنگ و وضعیت نابسامان آن زمان از ادامه تحصیل باز مانده اند و مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارند چرا باید توسط امور شهدا و ایثارگران ذوب آهن و منابع انسانی ذوب آهن کنار گذاشته شوند در حالی که این عزیزان خود ایثارگر هستند و طبق قانون مصوب شرط مدرک تحصیلی در استخدام این عزیزان که مدرک تحصیلی زیر دیپلم دارند حذف شده است.
  از استانداری و هر نهاد نظارتی دیگر خواهش می کنم در این زمینه ورود کنند و حق ایثارگران را مطالبه کنند. باتشکر

 47. فرزند شهید گفت:

  آقا این ذوب آهنی که این قدر تعریف یزدی زاده را کرده و اسم شایسته سالاری را گذاشته حتما حتما در این مدیریت یزدی زاده از شغل آمارگر به شغل مدیریت منتصب شده است

 48. راننده گفت:

  سلام اقا کجای کارین برین قراردادهای راننده های سبک که زیرنظر تعاونی هستند راببینیدکه چه حق الناسی میکنن که طرف با ۳۰۰ میلیون ماشین که هزینه هایش هم پای خود راننده هست و۲۵ روز کارکرد دارن شش میلیون حقوق میگیرن کسی هم نیست که ازشون باز خواست بخواد که برای هر راننده شرکت چقدر از ذوب آهن میگیره.در صورتیکه فولاد مبارکه دوازده میلیون به راننده هاش میده آقای رئیسی کجایی که ببینی با قرار داد قانونی کلاهبرداری میشه از یک راننده بد بخت کسی هم به دادش نمی‌رسه چون قرارداد یک طرفه هست فقط به نفع سود جویان این قرارداد.

 49. راستگو گفت:

  بر کسی پوشیده نیست که ابن صحنه سازی ها صرفا از ناحیه چند فرد معلوم الحال و مغرض میباشد و در تمام این دو دهه گذشته ،تنها این بازه سه ساله بوده که ذوب آهن به یک آرامش مالی رسیده است و متاسفانه بخاطر مقاصد شخصی چه دروغ هایی که نبافته اید
  واقعا از خدا و روز جواب نمی ترسید
  ۱‌ بیشترین خدمت را به خانواده معظم جانبازان و شهدا را مهندس یزدی زاده نمودند .
  ۲. موسی سلیمانی فرزند جانباز مدیر شد .
  ۳. مهندس شاطری فرزند شهید مدیر شد .
  ۴. دکتر بهرامی از خانواده شهدا معاون شد .
  ۵‌ . مهندس اکبری از جانبازان عزیز معاون شد .
  و دهها پست دیگر کارشناسی و مسئولی که به این عزیزان داده شد که در هیچ دوره ای اتفاق نیفتاده است .
  ۶. یک شرکت زیان ده شدید سود ده شده است .
  ۷. ریل ملی باعث توسعه سریع حمل و نقل ریلی شد و مانع خروج مبالغ هنگفت ارز از کشور.
  ۸. اعداد ذکر شده برای تولید ضایعات ریل دروغ محض است و فقط با اهداف شخصی ، مغرضانه و با توجه به تغییر دولت با هدف تغییر در ساختار مدیریت و اهداف خاص دیگر میباشد .
  ۹. خود مهندس یزدی زاده ایثارگر،جانباز ،متدین، دست پاک، با تقوا، مدیر و بسیار باهوش و صد البته از همه اصول گرا تر و جزو خودمان است . احدی نمیتواند به ایشان انگ ناپاک بودن بزند و به ولله جواب خواهید داد .
  ۱۰ . کاش سازمان بازرسی کل کشور برای ابن نشر اکاذیب ورود می‌کرد و روسیاهی را برای دیگ باقی می‌گذاشت.
  عیب بزرگ یزدی زاده را که همه می‌دانیم باج ندادن است و اگر مثل صادقی باج میداد الان خبری از این دروغ ها نبود .
  خیلی مایه تاسف است که بدون ارائه سند، این نشریه به شخصی مانند آقای کرمانی تهمت می زند و موجبات آبروریزی برای یک بنده خدا را فراهم می‌کند در حالیکه این شخص در طول ۳۰ سال در پست رسمی دولتی یک مورد حاشیه هم نداشته است.

  بدون تردید کسانی که به یک بنده پاک خدا تهمت ناروا بزنند و پشت این ماجراها باشند، خداوند متعال رسوا خواهد کرد.

 50. شاهد گفت:

  حراست ذوب آهن حدودا ۴۰۰ نفر پرسنل حفاظت فیزیکی و انتظامات دارد که به پرسنل این واحد با وجود سختی کار فراوان متاسفانه و متاسفانه سختی شرایط محیط کار و بازنشستگی زودتر از موعد با مخالفتهای منابع انسانی ذوب آهن و مسئولین حراست تعلق نگرفته است.
  پرسنل انتظامات در سرما و گرما و در زیر برف و باران و یا افتاب سوزان و در شرایط آلودگی شیمیایی و انواع سموم سرطان زا در اتمسفر کارخانه که این دوستان تنفس می کنند و اکثر پرسنل زحمتکش انتظامات به بیماری های ریوی و تنفسی مبتلا شده اند و هر روز علاوه بر این سختی و انجام ایست و کنترل ها جان خود را بخطر انداخته و با دزدانی که به ذوب آهن حمله ور میشوند بدون سلاح و باوجود خطر جانی درگیر مشوند. تا کی قراره این حق خوری و تضیع حق رقم بخوره چرا کسی پیگیر حل مشکل سختی کار این عزیزان نیست.

 51. ... گفت:

  از اون وقتی که اقای یزدی زاده مدیر عامل شدن چندین برابر به رفاه کارگران افزوده شده و حذف بعضی مفت خوران از خدماتشون هست

 52. فرزندجانباز گفت:

  سلام
  چرا این تبدیل وضعیت که دولت گفت چرا برای ما شرکتی نبود چرا ذوب آهن این را اقدام نمیکن

 53. علیرضا گفت:

  چند میگیری گریه کنی
  چند میگری خبر دروغ پخش کنی
  چند میگری رسالت خبرنگاریت را زیر پا بذاری

 54. کارگر زحمتکش گفت:

  باسلام وعرض خسته نباشید خدمت جناب اقای مهندس یزدی زاده وپرسنل زحمتکش ذوب آهن ،واقعا جای تاسف دارند که ما انسانها دارای چنین طرز فکر وعقایدی هستیم که مثال واضح آن چپاول وغارت چندین ساله ذوب آهن درطی دومرحله مدیریت عاملی اقای مهندس صادقی و خوردن تمام حق وحقوق این پرسنل زحمتکش کارخونه ودرنیامدن هیچ گونه سروصدای واعتراضی ازطرف پرسنل ،ولی ماجماعت ایرانی وقتی کسی درراس کارامد وخواست که حق وحقوق پایمال شده مان رابرگرداند وجبران کند برعکس دقی دلمان راازتوی دل ان شخص بی گناه درمی اوریم، ماپرسنل ذوب آهن یادمان رفته که باامدن آقای صادقی تمام انبارهای ذوب آهن که مملو از تیراهن ومیلگرد بود چنان به تاراج رفت که اثری ازآبادشون هم پیدا نشد ودریغ ازیک ریال که به هر عنوانی به پرسنل پرداخت شود درصورتی که بنده خودم باامدن اقای صادقی درتالار اهن سخنرانی داشت به مناسبت روز کارگر که خودایشان گفت من ازاین پاداش یاهمان امتیازی که خودم پایه ریزی ان راکردم وشمادرحال حاضر دارید میگیرید خجالت کشیدم والان باید چندین برابراین پاداش رابگیرید ولی باحول وقوه ای ایشان همین چندرغاز هم برید من ۲۰ سال است که درذوب آهن کارمیکم وچندین مدیرعامل را تجربه کردیم به والله هیچ مدیرعاملی به اندازه اقای مهندس یزدی زاده هوادارپرسنل نبوده ونخواهد بود این من واین شما ،ولی همیشه یه عده افرادی هستند که بیش ازحق وحقوقشان انتظاردارند بنابه دلایلی که مثلا فرزند شهید یاجانبازهستند البته که شهدا وجانبازان نورچشم ماهستند وتا زنده ایم مدیون خون وایثارگری این عزیزان هستیم ولی خودشان هم باید این رادرک کنند وتوقع بیجا وخارج از عرف نداشته باشند .خدایاچنان کن سرانجام کارتوخشنود باشی ومارستگار

 55. قرارداد مستقیم گفت:

  سلام
  درسته که یزدی زاده نسبت به دزدانی مثل صادقی و علمداری عملکرد بهتری داشته اما در بحث طرح طبقه بندی مشاغل ظلم بزرگی به پرسنل ذوب آهن کردند فرقی بین بچه های جانباز و شهید و پرسنل دیگر نیست همه با هم همکاریم اختلاف شدید معیشتی بین پرسنل مجتمع فولاد با ما ذوب آهنی ها نشان از بی لیاقتی مدیران ذوب آهن دارد چند سال فریاد زدیم و صدایمان به جایی نرسید معوقات طرح طبقه بندی اونقدر زیاد است که اگر پرداخت شود کمی از ستمی که به پرسنل محترم ذوب آهن وارد شده جبران میشود حال اینکه نه تنها معوقات پرداخت نمیشود حتی خود طرح نیز به دلخواه افرادی مثل اکبری به تایید میرسد و فریاد ما همچنان به جایی نمی رسد نمایندگان کارگری را اول وسوسه میکنن با سمت بالاتر وقتی به نتیجه نمی رسند تهدید به اخراج میکنن این است اجرای عدالت

 56. کارگر زحمتکش گفت:

  متنی که اقای راستگوارسال کردند واقعیت واقعیت است وبنده ازتمام پرسنل ابرومند وعزیز کارخونه خواهش میکنم واستدعا دارم که ازمسولین کارخانه واستانی وکشوری خواهان پیگیری و مجازات افرادی که این هنجارشکنیها وتهمت ها وبهت ها رامیزنندبشوند وبه سزای اعمالشان برسند که باچنین سادگی باابروی یک فرد مسلمان ومدیرشایسته بازی میکنند مهندس یزدی زاده یک کارخانه ورشکسته وضررده رابا شش هزارمیلیارد بدهی بانکی وغیره تحویل گرفتند ولی الان این کارخانه نتنها بدهی های خودراتسویه کرده وسود ده شده حتی تولید ان چندبرابرشده ودرمقاطعی رکورد هم زده شده که جای تشکراول ازپرسنل زحمتکش کارخونه هست ودوم مدیریت عالی جناب آقای دکتریزدی زاده که واقعا یک مدیرلایق وشایسته هستش که امیدوارم خداوندمتعال طول عمری باعزت به ایشان عنایت کند که بتوانددرخدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی وکارخانه ذوب آهن وپرسنل زحمتکش کارخونه ایفای نقش کند

 57. هیچ گفت:

  با سلام اینا بخونید
  دوستان عزیز والاتر از مقام شهید نداریم.
  در اینکه از قدیم الایام در ذوب آهن دزدی میشده و حق و ناحق میشده هم شکی نیست…(نه فقط در دوران فعلی)
  اما با توجه به مشکلات معیشتی مردم ایران، خداشاهده دوران مدیریت منصور یزدی زاده بهترین دوران رسیدگی به کارگر بوده (که جا داره بهتر هم بشه)
  پس به عنوان یک ذوب آهنی بیطرف آگاهتون میکنم با توجه به اطلاعاتی که از وضعیت ایثارگران عزیز شرکت دارم.،،،مقصود از این شلوغ بازی ها بدون شک سوء استفاده و مطالبه گری ناحق بوده…
  چندین هزار کارگر توی این شرکت، معترض به حق و حقوق ضایع شده شون هستند و نسبت به ادارات و شرکت های دیگه بسیار سطح حقوق پایین تری دارند…
  حالا دونفر واسه یه مشکل شخصی کل شرکت را بردند زیر سوال…
  حرفم اینه
  شما اگه واقعا دلسوز هستیند چرا یک کلمه از حقوق و اوضاع معیشتی پرسنل حرف نزدید؟؟

 58. صادق گفت:

  فکر نکنم مدیر عاملی به اندازه یزدی زاده هوای بچه شهید ها را داشته باشه
  شاید کارخانه را کلا زدند به نام بچه شهید ها و فرزند جانبازان و ایثارگران
  چرا که فقط اونا حق دارند مدیر و معاون و سرپرست بشن
  و هرجا مدیر شدند یه گندی بالا آوردند چون درس نخونده با سهمیه رفتند دانشگاه و با سفارش نمره گرفتند و با سهمیه و سفارش استخدام شدند
  نمونه اش آقای دکتر آجودانی که با سهمیه دکتر شد بعد هم استخدام شد و حالا هم میلیاردی حقوق میگیرند فقط ماهیانه بالای ۱۰۰میلیون پرکیس میگیرند غیر از حقوق خودشون
  تازه الان ۱۷میلیارد تومن فقط بخاطر معاینات پرسنل دارند از کارخانه میگیرند
  در صورتی که بهترین معاینه در سطح کشور ۲۰۰هزار تومن نیست به ازای هر نفر بیش از یک میلیون سیصد هزار تومان دارند از شرکت میگیرند به بهانه های مختلف
  جالبه که آقای عمرانی مدیر بازرسی شرکت که خودش یه بچه شهید دیگه هست هم چون به کمک و سفارش آقای آجودانی مدیر شده چشمهاشو بسته و هیچی نمیگه

 59. صبح صادق گفت:

  باسلام
  بنده که این خبر را خواندم،کل خبر نشان از مغرضانه بودن،پر از ابهام و سودجویی، افکار بچه گانه و حسادت بچه گانه در آن موج میزند. انگار این سایت خبری پر از بچه لوس و ننر را کنار هم جمع کرده. بنظرم فرزندان ایثارگران باید کمی کار کنند و آویزان مردم دیگه نباشند. از زاویه ای مشکلات کشور وجود همین سهمیه ها و… هست.
  که فکر میکنند ایران، ارث پدرشونه.
  برای خدا رفتید،تشکر.
  ولی سهم خواهی ممنوعه.
  آویزون بودن، طلبکار بودن، پر رو بودن، همت کار نکردن بالا و… را قالب فرزندان ایثارگران با خود به همراه دارند.

 60. سلام برادرعزیزمدیرعامل محترم ذوب آهن ازشماتمنادارم طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ذوب آهن رااجراکنین بنده فرزندشهیدم دستونامیبوسم،امثال اکبرمایلی شمارازیرسوال میبرن ووجه شماراپایین میارن پیش ایثارگران ونقل قول اززبون شمابزرگواربه مافرزندان شهیدمیگن اقای یزدی زاده چشم دیدن شمافرزندان شهدارانداره یه موقع نرین دفترش که بهتون بی حرمتی میکنه اکبرمایلی به خودبنده گفت مهندس یزدی زاده اصلامیانه خوبی بافرزندان شهدارانداره وگفته شرکتیهای ایثارگرراتبدیل وضعیت نمیکنم،ازشماتمنادارم مشکل تبدیل وضعیت نیروهاشرکتی رااجراکنین وچنین مدیران راحذف کنین که باآبرووشرف شمابرادرعزیزبازی میکنن،فرزندشهید

 61. امید نکیسا گفت:

  با عرض سلام .بر عکس شما نشریه اقتصاد نا سالم هستید که معلوم نیست با چه جناحی همکاری میکنید وبا چه نیت سو وچه هدفی به دنبال برکناری چنین مدیر عامل شایسته وکاردانی هستید.هم رییس جمهور محترم هم وزیر وهم پرسنل ذوب آهن قدردان زحمات مهندس یزدی زاده هستن.نشریه اقتصاد ناسالم تو آنچه مینمایی هستی؟؟؟؟

 62. مهدی گفت:

  یک طرفه رفتن به قاضی کار موجودات کثیف و ترسو هستش

 63. حراستی گفت:

  فساد سیستماتیک حراست ذوب آهن را فرا گرفته در رده های پایین آن انتظامات فقط مسول تفتیش بدنی ویا ماشین پرسنل (بغیر از مدیران و معاونین )هنگام ورود و خروج به ذوب آهن می باشد. بعد از آن یک سری مسول حراست بخش ها می باشد که تخلفات بخش ها را بررسی می کنند جالب هست بدانید هر تخلفی که در آن بخش صورت بگیرد حتی اگر هم مدیر آن بخش مسول باشد به اطلاع آن می رساند تا بتواند خوب ماست مالی کند اگر هم در سطح کلان باشد با اطلاع مدیر عاملی جلسه ای برای لاپوشانی و حذف آن برقرار می کنند.ولی در عوض پرسنل حراست هم یا بطور ناگهانی سمت های مهم مدیری یا سرپرستی را می گیرند یا به صورت صوری به یه یک اداره انتقال می دهند و بعد از چند سال به صورت پشت سر هم سمت سرپرستی و مدیری را می گیرند مثلاً آقای علیخانی که در اتاق کنترل دوربین ها بود بعد از انتقال به حوزه مالی بعد از چند سال سمت سرپرستی وحالا مدیری را گرفت وحق پرسنل مالی که بیش از بیست سال هست دارند در این حوزه زحمت می کشند را ضایع کرد

 64. رضا گفت:

  دمش گرم. میگه بقیه هم حق دارن. دم شهدا گرم دم جانبازان گرم. خوب به بچه هاشون چه؟ ببخشید بقیه هم آدم هستن تو مملکت

 65. علیرضا گفت:

  سلام خطاب به فرزندان شهدا و جانبازان گیرم که پدرت بود فاضل از فضل پدر تورا چه حاصل قصد بی احترامی ندارم ولی شهدا و جانبازان رو چشم ما جا دارند ولی فرزندانشان بدون شایسته سالاری و لیاقت پستی که ندارند دنبال جوسازی و پست و مقام هستند کمی از پدران خود یاد بگیرید که بدون توقع و ریاکاری دنیا را بوسیدند و کنار گذاشتند وضعیت کنونی مملکت از وقتی شروع شد که فرزندان این بزرگواران بدون شایستگی پست و مقام گرفتند از پدران شهید و جانباز خود باید خجالت بکشید

 66. حرف حق گفت:

  شما فرزندهای شهید، ذوب آهن و شرکت های دیگه را، ارث پدرتون میدونید،میخواهید سر کار نیاید و حقوق بگیرید،شما هم سایت تون رو خراب نکنید

 67. نادرصادقی گفت:

  سلام
  این مکتوب بسیار مغرضانه بود.
  بنده از نزدیک جناب مهندس یزدی زاده را میشناسم.
  ایشان خودشان از رزمندگان سپاه محمد رسول‌الله
  بوده و خودشان ایثارگر هستند.
  قطعا در مطلب اشاره شده همه چیز گفته نشده و مورد دیگری هم هست ، یکطرفه به قاضی رفتن درست نیست، صحبت مدیران ذوب آهن را هم باید شنید. .خداوند همه را عاقبت به خیر کند انشاالله.

 68. عجب بخور بخوری اس، دوتا پسر دایی هام بچه شهیدن،فرق دوغ و دوشاب رو نمیدونستند این طفلی ها اما همش با سهمیه استخدام ذوب آهن شدند و الانم تو ناز و نعمتند.وااای به حال این صنعت و وایییی به حال این کشور.خدا بیامرزدت دایی.

 69. الله گفت:

  عجب جرم بزرگی انجام داده! ر…م تو سایتتون

 70. گ.م گفت:

  سلام آقای یزدی زاده شاید این نامه من رو اینجا بخونید و کمکم کنید چون تا بحال چندین بار برای دیدار با شما به ساختمان توحید آمده ام و هر بار حراست و منشیان دفتر شما از دیدار با شما خود داری میکنند و سعی در رد کردن بنده دارند.مشکل بنده اینه که بنده در سال ۸۸ با قبولی در آزمون استخدام و مراحل گزینش در ذوب آهن مشغول بکار شدم و قبل از آن هم بمدت ۵ سال در فولاد سبا ،جز نیروهای شرکتی ذوب آهن و مدتی از این ۵ سال را جز نیروهای شرکتی فولاد مبارکه ( پس از انتقال سبا به فولاد مبارکه )مشغول بکار بودم و در همان سال ۸۸ که به استخدام ذوب آهن در آمدم دختر تازه متولد شده بنده دچار آسم تنفسی بود و پس از معالجات متعدد و تست های گوناگون و بستریهای پی در پی و آشفتگی اینجانب و همسرم که درمانده بودیم و سلامتی فرزندم الویت زندگیمان شده بود و به هر دری میزدیم افاقه نمیکرد بالاخره به پیشنهاد چند نفر از پزشکان معالج که گفتن بایستی به محلی با آب و هوای بهتر تغییر مکان دهید بنده و همسرم بخاطر جان فرزندم و باز یابی سلامتیش کار و زندگیمان را رها کردیم و تصمیم به تغییر مکان نمودیم قابل گفتن نیست شرایط و بسیار سخت است انشاالله برای کسی اتفاق نیفتد.خلاصه این مشکل برای ما حدود ۴ سال ادامه داشت تا فرزندم بزرگتر شد و به یاری حق بهتر شد (.بخدا بنده و همسرم در این ۴ سال خیلی سختی دیدیم بیکاری و بی پولی و غربت یکطرف وبیماری دخترمان یکطرف.)و در سال ۹۱ به اصفهان برگشتیم و بنده برای کار به ذوب آهن مراجعه کردم و پس از مطرح کردن مشکلاتم و علت رفتنم به مسولین مریوطه هیچ عکس العمل مثبنی رخ نداد و تنها از بنده شماره تماس گرفتن و گفتن اگه نیرو خواستیم زنگ میزنیم بنده هم به این امید بودم ولی خبری نشد دوماه دوباره مراجعه کردم ودوباره همون حرفهای همیشگی که ما مثل شما زیاد داریم نمیتونیم کاری براتون انجام بدیم خلاصه تا امروز که آذر ۱۴۰۰ هست بنده ببش از ده تا نامه مشکلات و مدارک بستری دخترم و ووو.به قسمتهای مختلف نوشتم و هیچ اثری نداشته با آقای اکبری با آقای بهرامی با همه این رئیس ها هم حرف زدم هم نامه نوشتم حالا از شما یا هر مقام محترمی که میتونه برام کاری بکنه درخواست کمک دارم آخه من که گناه نکردم بخدا مجبور بودم والا مگه کسی دوست داره این همه سختی به خودشو زنو بچه اش بده من دیگه خسته شدم از این همه پیگیری رفت و اومد پس ما آدمها کی و کجا باید بدرد هم بخوریم بخدا تو این پیگیریها یکی به من نگفت که خوب بابا تو حق داشتی برای جون بچه این کار و کردی یکی یه حال و خبری از ما نگرفت مگه قرار داد کارگر دوطرفه نیست یکی یه زنگ نزد به من بپرسه اصلا چی شده تو کجایی مرده ای یا زنده ؟ خلاصه آقای یزدی زاده یا آقایانی که دستون برای کمک به اینجانب بازه اگه کاری میتونین برام انجام بدین ممنون میشم که من شرمنده زن و بچه ام نشم.تماس ۰۹۳۵۱۲۴۲۹۲۰

 71. مسعود گفت:

  مطلب به درد نخور که کاملا مشخصه قصد کوبیدن قصدی یک شخصیت را داره اونم بدون مدرک و یک طرفه، این مطالب که باعث میشه بعضی رسانه ها را پیگیری نکنم، واقعا براتون متاسفم، رسانه خای بهتر از شما هست

 72. خانواده ذوب آهن گفت:

  با سلام و احترام
  جناب یزدی زاده و جناب کرمانی مردان شریفی هستند که خار چشم تعدادی دزد شده اند…
  “اقتصاد سالم” هم کس دیگری را برای پست مدیریت ذوب آهن نشان کرده و جناب یزدی زاده را تخریب می کنند تا افراد خودشان را در ذوب آهن جایگزین کنند
  ایثارگران هم شدند بازیچه دست این از خدا بی خبرها.

 73. علی گفت:

  ذوب آهن نیروی متخصص و کاری مخواهد فرزند شهید وجانباز و…. باید بره خونه و حقوقش از بنیاد بگیره

 74. مجید گفت:

  سلام بنده فرزند ایثارگر۵۰درصد که۲۵درصد شیمیایی رو دزدیدن شد۲۵درصد درست چرا باید آرزوی کار کردن داخل کارخانه ذوب آهن رو داشته باشم چرا!؟
  دیپلم مکانیک دارم ویژه بیل زنجیری لاستیکی پایه یک دارم چرا نباید ذوب آهن کار کنم

 75. علی گفت:

  به نظر من هر پست و مقامی متخصص می خواهد ممکن است جانباز ۲۵ و… نتواند از عهده ان بر اید وضرر و زیان برای کشور داشته باشد

 76. حراست گفت:

  برادران عزیز،اینجانب بعنوان کارمندحراست ذوب آهن از شما برادرانی که توهین میکنین به ایثارگران تمنا دارم مواظب گفتارونوشتارخودباشید

 77. مسو گفت:

  درود….ضمن احترام به مقام عزیز شهدا و جانبازان وایثارگران…..فکر نمیکنید حمایت از خانواده و فرزندان این عزیزان اندازه داره و بیش از حدش ظلم به دیگر افراد جامعه است….ما سه برادر هستیم که پدرمان شاغل ذوب آهن بود اما بخاطر شرایط محیط کارشون در ذوب آهن گرفتار بیماری سرطان شدند و بعداز کلی تحمل سختی سرطان و صرف هزینه های سنگین،از دنیا رفتند….ولی ما سه برادر نه سهمیه کنکور و نه فرصت کار در کارخانه داشتیم،اگر کارگران در صنعت تلاش نمی‌کردند پس پشتیبانی و هزینه برای جنگ ممکن بود؟!!! لطفاً دست بردارید از سهم خواهی و زیاده خواهی و اجحاف در حق دیگران!!!!

 78. ذوب اهن را نجات دهید گفت:

  از جمله مدیران ذوب اهن که باید محاکمه شود دزدی است بنام دکتر اجدانی؛اقای اجدانی بیش از چهار ساله در بیمارستان شهید مطهری ذوب اهن میچاپه و میخوره و کسیم بهش نمیگه چرا؟! سازمان بازرسی کجاست که چنین افرادی میدزدن و‌میخورن و میبرن و میان تو تلویزیونم حرف میزنن یه مشت دروغ تحویل مردم میدن یکی نیست بهش بگه تبلیغات بسه مردم شعور دارن و عقل دارن.
  چه بخور بخوری راه انداخته و تمام بیت المال را داره در بیمارستان شهید مطهری میخوره نمیدونم شستا چه خاکی داره به سرش میکنه که با این اقایون برخورد نمیکنه اموال بیت المال را دست کی دادن یه مشت دزد.
  تو این شرکتهای تابعه برید ببینید چه خبره اموال ذوب اهن رو دارن میدن شرکت های تابعه و اصلا هیچ افشایی نمیکنند برای سهامداران به چه حقی مال سهامدار و بیت المال را میبرید تو شرکت های تابعه…
  یه مشت دزد اومدن تو ذوب اهن و حق کارگر را نمیدن یه کارگر باید هشت میلیون حداکثر با۶۰ساعت اضافه کار بگیره بعد میگن ما شرکت را از زیان دراوردیم
  غلط کردید سود تورمی دارید همه شون دزدن از اجدانی -عمرانی-یزدی زاده-ترکان-رضوانیان – و … اینام همشون تیم یزدی زاده ان
  والسلام باشد روزی که محاکمه شوند

 79. واقعیتها وارونه نشود گفت:

  مسئولان و اعضای محترم روزنامه اقتصاد سلام، مدعی وجود شفافیت، عدالت، نظارت کامل و درست و نظام شایسته سالار و منش و روش درست مدیران و عدم وجود هیچ ناکارمدی و فسادی در شرکت نیستیم ولی این گزارش شما که “منصور یزدی زاده” در دوره ی ۴ ساله ی مدیریت خود در شرکت ذوب آهن اصفهان (از اردیبهشت ۱۳۹۷ تا کنون)؛ اقدام به حذف، طرد و انزوای فرزندانِ شاهد، جانباز، ایثارگر و رزمندگان دفاع مقدسِ شاغل در این شرکت که منتقدِ اقداماتش بوده اند، کرده است.”
  خلاف واقع و کاملا برعکس واقعیت ملموس تک تک کارگران و پرسنل زحمت کش شرکت است.

  اصلا اینطور نیست اتفاقا بسیاری از فرزندان محترم شهدای گرانقدر و جانبازان عزیز هم بدون آزمون استخدام و هم سمت و پست های خوبی دارند و یا میگیرند از مزایا و حمایت بیشتری دریافت می کنند.

  که این بهره مندی واقعیتی غیر قابل انکار و کاملا بدیهی است.

  از طرفی اینکه همگی مدیون ایثار و جان نثاری شهدا و ایثارگران و خانواده گرامیشان هستیم نیز واقعیاتی بدیهی و غیر قابل انکار است ولی مگر شهدا برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی که همان اسلام ناب محمدی صلوات الله از جان و مال خود نگذشتند.

  پس مسئولیت فرزندان شان برای حفظ و ادامه بسی بالاتر از دیگران است و باید زینت ایشان و الگوی راهشان باشند.

  ولی چرا شاهد واقعیات تلخی هستیم مثلا همکاری چند درصد پدرشان جانبازی دارند و الحمدلله مشکل حادی ندارند و برای جایگاهی سمتی که تخصص آن را ندارد بدون اینکه خنده اش بگیرد و یا از خدا خجالت بکشد ویا بفکر آرمانهای انقلاب و خون شهدای گرانقدر باشد و یا بفکر بدبین شدن به نظام و دین گریزی همکاران خود باشد سهم خواهی میکند و پیرو هوای نفس خود میخواهد سبقت بگیرد و اعضای محترم روزنامه اقتصاد سلام براحتی اینجا در شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان سبقت در دنیا را می گیرد و این است اعتراض به شیوه سهم دهی که شاهد ریزش ها هستیم.

  پس اگر واقعا دلسوز برای تحقق آرمان شهدا هستین لطفا با تحقیق میدانی بیشتر و عمق فهم حقیقت …

  باز از طرفی بدانید اتفاقا کارگران تحصیل کرده باتجربه و حتی نخبه و انقلابی در این شرکت وجود دارند که نه مسئولان ذوب آهن و نه هیچ بنیادی و رسانه ایی حامی یا بلندگوی آنان نیست!؟

 80. سیروس آریامنش گفت:

  سلام .
  هیچ تعجبی ندارد
  ادارات ما در قرق دزدان و مفسدان و مخالفین اصلی امنیت ملی ایرانند.

 81. کاوه آهنگر گفت:

  یک چیزی را مردم ایران میدونند هر کسی را مزدوران حکومتی نفی میکنند بدون شک انسان درستکار ومردمداری است.

 82. محمد گفت:

  ضمن احترام به تمام شهدا و جانبازان و….وفرزندانشون،ولی این عزیزان یک زمانی جان وسلامتشون رودر راه میهن دادند برای پیشرفت و سلامت کشورشون ولی اینکه در مقاطع مختلفی از جمله کنکور،استخدام و…بدلیل ملاحظات سهمیه فرزندان محترمشون حق عزیزانی که سهمیه ندارند توانایی و قابلیت بهتری دارند پایمال بشه به نوعی عوارض پس از جنگه وزحمات این بزرگمردان رو در طول فداکاریهاشون دچار مشکل می‌کنه.در مورد کار ذوب آهن هم بازم خوبه یه کار مطمین دارید ماها که توی شرکتهای خصوصی شهرکهای صنعتی با قرارداد یک‌ماهه وبدون سختی کار و….وحقوق ناچیز کار میکنیم

 83. ن خ گفت:

  کلا خودتونو ، ذوب آهن و فولاد رو از این شهر بر دارید با خودتون ببرید بگذارید مردم هم یه نفس تازه ای بکشند هر غلطی هم می‌خواین خارج از این استان بکنید بکنید فقط برید

 84. اکبر گفت:

  حالا چون ۴ تا بچه شهید بدون تخصصو گذاشته کنار شده خائن؟ اصن این که از کنکور تا اشتغال برا جانبازا و ایثار گرا سهمیه میذارید بزرگترین خیانت به مملکته

 85. مجید گفت:

  تا این هشت سال که ریسی اومده ریس جمهور شده بیت المال افتاده دست اینا با مظلوم نمایی و مراقبت از پدر می خوان باج بگیرن فکر نمی کنین حق معلولین و مریضهای صعب الاعلاج به شما میدن اصلا حلال هست یا نه متاسفافم براتون که هنوزم طلبکارین

 86. بیژن گفت:

  حراست خواب نیست مثل خیلی از اشخاص به ظاهر مبارزه با فساد خود را به خواب زده

 87. سعید گفت:

  ایشالا سایه بنیادشهید از سرهمه بچه جانبازا و همه مردم برداشته شه ک من بچه جانباز هفت سال مدرک بدست رفتم بنیاد واسه کار و بم ندادن ولی الان میبینم یسریا بدون آزمون رفتن تو ذوب آهن…
  خداروصدهزاربارشکر خودم روپاخودم وایسادم یکار عالی بادرآمد خوبم دارم ولی ایشالا ب حق پنج تن گل بگیرن در بنیادو ک برا من یکی فقط بد نامیش موند

 88. رضا گفت:

  من نمی دانم چه کسی راست و چه کسی دروغ می گوید چون در حال حاضر وضعیت کشور به گونه ایی است که عده ایی برای خراب کردن دیگران هر کاری می کنند تنها مشکل اینجاست که کسی برای رضای خدا حرف نمی زند خواهشا قبل هر صحبتی و پخش کردن هر خبری اول به صحت و سقم ان فکر کنید و رضایت و خشم خدا را در نظر بگیرید قطعا همه ما در مقابل حرفهایی که می زنیم و کارهایی که می کنیم مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم.

 89. حسن فلامرز گفت:

  گویا باج خواهی شما را جواب ندادن حالا شدین کاسه داغ تر از آش آخه این فرزندان شاهد که همگی با رانت و تقلب و سهمیه استخدام شدن تا کی باید زور بگن

 90. حسن فلامرز گفت:

  گویا باج خواهی شما را جواب ندادن حالا شدین کاسه داغ تر از آش آخه این فرزندان شاهد که همگی با رانت و تقلب و سهمیه استخدام شدن تا کی باید زور بگن .و زیاده خواه باشن

 91. اکبر گفت:

  با احترام به همه ایثارگران و خانواده شهدا بنده شخصا شاهد بوده ام که یکنفر جانباز که خانواده شهید هم بود و به غیر از یک مدرک کارشناسی بی اهمیت هیچگونه اطلاعات فنی و کاری نداشت ، فقط به منظور کسب پست سازمانی بالا و در حد مدیریت ، به راحتی دیگران را تخریب می کرد و علنی با مدیر عامل وقت درگیر می شد و مدام از هر راهی در پی به دست آوردن پستهایی بود که هیچ تخصصی در آنها نداشت و چون نیروی رسمی ذوب آهن بود از موقعیت خود هر گونه سوء استفاده ایی می کرد من با آقای یزدی زاده کار کرده ام ممکن است ایشان ایراداتی داشته باشند ولی نمی توان هر انگی را به ایشان زد لطفا خدا را در نظر بگیرید.

 92. م ح گفت:

  این مطلب کاملا مقرضانه و دروغ محض

 93. اکبر گفت:

  در روز قیامت انسان وقتی به کارنامه اش نگاه می کند کارهایی را می بیند که فکر می کند هیچگاه انجام نداده و وقتی اعتراض می کنند به او گفته می شود این کار نتیجه تایید یا رد فلان گفته فلان شخص است که به طور چشم بسته و یا بخاطر منافع شخصی ات انجام دادی و اصلا حواست به نتیحه کار نبود . پس لطفا مراقب حمایت کردنها و یا کوبیدن هایمان باشیم.

 94. م ح گفت:

  خوب است اول یک تحقیق کامل بشود که چقدر پرسنل دارند جور همین آقایون که شما نوشتید حقشون پایمال شده را میکشند
  نصفشون کلا سر کار نمیاند با رانت و پارتی کلی سمت گرفتند بعدم دوقورتو نیمشون باقی وای به حال بقیه کارگران که با شرف دارن کار میکنند
  شرکت زیان ده توسط مدیر عامل محترم مهندس یزدی زاده سودده شده و کلا کلیه کارگران از ایشان راضی هستند
  غیر از عده ای که میخواهند کار نکنند و حقوق بگیرند

 95. مهدی گفت:

  تو همه قسمتها به همین نحوه و تماما لابی بازی و باند و باند بازی شده حتی در امور باشگاه داری و ورزشی هم وضعیت بدتر است و هیچکس پاسخگو نیس و هیچ چیز و هیچ کس سر جای خود نیس…

 96. Amir گفت:

  سلام وقت بخیر دوستان، مدیران و معاونان ذوب آهن اصفهان همه خوب ، ولی چرا باید همیشه این افراد باشند؟ چرا بعداز چند سال فقط جابجا می شوند و نمی روند تا یه یک فرد دیگر با نظر متفاوت بجای آنها بیاید ، تا مشخص شود در این چند سال چه کارهایی کردند ، چرا تا عزرائیل جانش را نمی گیرد پست ریاست را ترک نمی کنند ؟چرا بچه های خود را جایگزین خود می کنند؟ چرا ؟چرا ؟….

 97. راستگو گفت:

  سلام و عاقبت بخیر
  خداوند می فرماید که مال و منال جزو امتحان الهی هستند و خداوند آدمها را با آنها امتحان و تنبیه می‌کند شاید باور و تصورش سخت باشد چون نتیجه آن سخت است .
  خداوند بدینوسیله هم صبوری ما را امتحان و هم تاوان گناهان ما را با آن پس می‌گیرد.
  یکی از گناهان کبیره تهمت ناروا و با هدف و طمع مال و پست دنیاست که نه با تلاش خود ،بلکه با تخریب به آن برسی ‌
  بدتر اینکه عده ای وسیله همچین آدم هایی شوند ‌
  بله ممکن است خداوند بخاطر بی آبرو کردن یک مومن کسی را به مرگ فرزندش تنبیه کند .
  بترسید از خشم خدا بخاطر این تهمت ها .
  فقط اهداف سیاسی پیشت این هیا هو است و شک ندارم از جایگاه و بزرگی و عظمت خانواده شهدا عده ای سوئ استفاده می‌کنند زیرا برای همه ما عزیر هستند .
  درج این مطالب دروغ فقط اهداف شخصی دارد نه دلسوزی برای کارخانه وگرنه کارخانه هیچوقت به این خوبی نبوده است ‌
  ۱. پاداش ماهیانه که مبلغ را خود آقای یزدی زاده دو برابر کرده است .
  ۲‌. سود سهام و فروش که بصورت سه ماهه پرداخت می‌شود.
  ۳. آقای صادقی سه سال هم پاداش را قطع کرد و هم ترفیعات ولی آقای یزدی زاده ترفیعات را برگرداند.
  ۴. تشکیل کمیته کارگری برای تصویب مزایای مترتب بر آن .
  ۵. اوج احترام و کرامت به کارگران و بخصوص خانواده معظم شهدا و جانبازان عزیز.

  نکنید که به خشم خدا گرفتار خواهید شد منتظر عواقب آن باشید .

  قطعا آفای یزدی زاده خواهند رفت و مطمئن باشید وضع از این بهتر نخواهد شد ‌
  خواهید دید و بعد تاسف برای آنهایی که وسیله بازی دیگران شده بودند چیزی را بر نمی گرداند .
  آقای یزدی زاده به اصول درست دینی اعتقاد دارد نه دسته بندی سیاسی .
  مهندسی پاک طینت و بسیار دل رحم است .
  شاید افراد مغرض بتوانند به دوروبرش حمله کنند و جالب اینجاست هرچه این سایت نوشته نه به خودش بلکه به انتصابات مربوط می‌شود.
  اگر احدی بتواند انگ فساد مالی به ایشان بزند عمرا نمی تواند .
  متاسف از بی ایمانی در این گفتار و نوشتار.
  دنیا همه هیچ و خلق دنیا همه هیچ
  ای هیچ از برای هیچ برخود مپیچ .
  دعوا بر سر لحاف ملاست نه عزت ذوب آهن .
  واقعا تاسف می خورم برای این همه بی صداقتی ووبی ایمانی

 98. حسن گفت:

  نمی شود که هر شخصی به هر دلیلی کار نکند و حقوق بگیرد. این توقعات بی وجدانی است. حتی اگر جانباز و یا فرزند جانباز باشد.

 99. سعید گفت:

  با این حرفها یزدی زاده تخریب نمیشه ایثارگران وفرزندانشون روی چشم ما جا دارن اما یک درصد ناچیزشون توقع بیش از حد دارن در صورتی که گروهها وپست و وامهاشون خیلی بیشتر وجلوتر از بقیه پرسنلی که قبلا استخدام شده بودن بهشون داده شد که نوش جونشون وحقشونه .اما بی انصافی نکنین مدیر عاملهای قبلی یادتون نیست؟کدومشون یک دهم یزدی زاده به پرسنل رسیدگی کرد؟اون بنده خدایی هم که روبروی استانداری بود هم بحث اصلیش خارج از مرکز ومعوقه آن بود که هیئت مدیره هر طور تونست چوب لای چرخ گذاشت ونگذاشت به نتیجه برسه شما هم آقای اقتصاد سالم اگه واقعا سالمی یک طرفه به قاضی نرو خیلی راحت یه نظر سنجی از ۱۶۰۰۰ پرسنل بکنی میبینی که بالای۹۰درصد از مدیریت یزدی زاده راضی هستن ومیگن خدا پدرش بیامرزه

 100. حسین گفت:

  برا فرزندان جانبازان و ایثارگران کم نزاشتن بزار آقای یزدی زاده کارشا بکنه من یه شرکتی ام ذوب آهن کار میکنم بیشترین رفاه را جانبازان ایثارگران و رسمی دارند بقیه برده اند باید کار کنند تا بقیه بخورند

 101. مهدی گفت:

  بنده نمیگم که کدام مدیر عامل خوب بود وکدام بد….. آقای یزدی زاده هر چی داره درو میکنه از تصمیمات وسرمایه گذاری دکتر سعد محمدی بوده… پروژه ریل وکک سازی وماشین ۵و…………مگه آقای جواد محمدی نیامد مدیر عامل باشگاه که داشت تیم فوتبال را به دسته یک می فرستاد.اقای محمدی کی بود واز کجا آمد؟؟؟؟ این سودی هم که نصیب ذوب آهن شده فقط نتیجه تورم وبالا رفتن قیمت محصولات از۳۰۰۰تومان به نزدیک ۲۰۰۰۰تومان بوده

 102. اطلاعات گفت:

  سلام محض اطلاع بابررسی های به عمل آمده ازدکترآجدانی ایشان اصلامدیریت درستی ندارندبرای بیمارستان مطهری درضمن درزمان مدیریت ایشان بی حجابی پرسنل و برخی مشکلات دربیمارستان بیشترشده،خدامیدونه تواین بیمارستان چه خبره ،البته مدتیه یه سری ازپرسنل خدمات،پرستاری،رستوران تحت نظرهستن تاانشالله به برکت آقاامام زمان ریشه فسادازبیمارستان جمع بشه

 103. کارگربازنشسته گفت:

  سلام تو این چند سال اخیر یه مدیر عامل درست ویک انسان به معنای تمام انسانیت وپاک ودلسوز صنعت وکشور بنام مهندس یزدی زاده بوده اونم می‌خوان تخریب کنن بعد هم بذارم کنار در بیشتر مدیریت های قبلی هرروز هرروز صدای اختلاس ودزدی در میومد

 104. دکتر گفت:

  سلام به همه همکاران.
  بنده از مطالبی که در مورد مهندس یزدیزاده گفته می‌شود اطلاعی ندارم و نظری هم نمی‌دهم. اما از ایشان بعنوان مدیر عامل کارخانه خواهش میکنم تمنا دارم به مواردی که در مورد بیمارستان گفته می‌شود عنایت داشته باشند بیشتر آنها حقیقت دارد آقای مهندس بیمارستان را دریابید.

 105. داریوش گفت:

  سلام اون روزنامه نگاری که افتاده دنبال این کار بهتر بود به جای آبروریزی مقاله نوشتن شکایت و پیگیری از طریق دادگاه مطرح میکرد ضمنا شما از خیانت به وطن گفتید. جمله سنگینی .اطلاعات کشوری و شهر اصفهان از وضعیت کارخانه واقف هست. قرار نیست هر فرزند شهید یا ایثارگری هر چه گفت همان بشه البته مدیر خوب داریم بدش که خدا بده برکت انشاالله که حق به حقدار برسه

 106. امیدی گفت:

  از دو بند اول معلومه
  زیر آب زنی صنفی وحذف مدیریت فعلی با کمک رسانه
  و جایگزین شدن تهیه کنندگان این متن
  این قبیل زیر آب زنی ها نخ نما شده

 107. دستفروش گفت:

  وقتی از اقتصاد سالم صحبت میشه مرغ پخته هم قهقه میزنه

 108. مهدی گفت:

  سلام علیکم
  من از تهران هستم
  و قبلاً ساکن کوی نصر.
  که آقای رییسی
  پیش نماز مسجد محله ما بودند.
  این سایت را اولین بار است دیدم.و باورم نمیشود
  چنین خبرهایی در ذوب آهن اصفهان هنوز هم است.

 109. آگاه گفت:

  این اطلاعات صحیح نیست تا اونجا که پرسنل ذوب به وضوح میبینن هرچه پست و امکانات بوده غیر از سوگلی ها و افراد دارای رانت به طور ناعادلانه نصیب فرزندانِ محترم شاهد، جانباز، ایثارگر و رزمندگان دفاع مقدسِ شده خصوصا تو مدیریت یزدی زاده دلیلش هم واضحه یزدی زاده یا بقبه مدیر عامل ها کاره ای نیستن و بیشتر تصمیمات توسط مافیای احمد اکبری و نمابندگان مجلس و … گرفته میشه جوری که مدیر عامل رو پشم حساب نمیکنن البته جایگاه این افراد محترم هست ولی نه به این صورت که حق دیگران را پایمال کنن مگه این دوستان یا پدرانشون واسه حق جهاد نکردن؟

 110. عليرضا گفت:

  مسوول خبرگزاری،اراجیف ضد انقلاب داخلی را در قالب کامنت پخش نکنید،اشاعه فحشاست…
  اگر هرکس اعتراض به تسهیلات ادعا شده شرکت دولتی یا دستگاه دولتی به خانواده شهدا داره،به این فکر کنه اگر الان خواهر و برادر عراقی نداره،صدقه سر این خانواده هاست.همه ما مدیونیم.
  البته نطفه و لقمه حلال،هر کامنتی استخراج نمیکنه
  واقعیتهای جنگ را بخوانید و در عصبانیت اظهار نظر ننمایید

 111. رسول گفت:

  پسر کو ندارد نشان از پدر،،، این یه مثل قدیمیه، هر کسی رو لیاقت خودش باید جاشو تو جامعه باز کنه نه با نام پدرش، ذوب آهن اصفهان با مدیریت یزدی زاده به سوددهی رسیده و کارگران همگی از ایشان رضایت دارند و پشتیبانش هستند،،، شما سال ۹۳کجا بودید که بیش از ۱۵۰۰ نفر از کارگران بخصوص قرارداد مستقیم از کار اخراج شدند بخاطر ورشکستگی ذوب‌آهن، البته بیشترشان بازگشت بکار شدند ولی بعد از۵سال و زمانی که همه چیزشان را از دست دادند و دیگر هم نمی‌توانند جبران کنند، مثل خرید خانه و ماشین، خیانتی که به این کارگران شد و هیچ کجا هم صدایش در نیامد در طول تاریخ ذوب آهن بی سابقه بود و خداوند باعثش را لعنت کند

 112. رسول گفت:

  سلام، جناب مهندس یزدی زاده از مدیران بدرد بخور تاریخ ذوب آهن می‌باشند که تمامی کارگران حامی ایشان هستند و این وصله ها به ایشان نمیچسبه، شما سال ۹۳ کجا بودید که بیش از ۱۵۰۰ نفر از کارگران بخصوص قرارداد مستقیم از کار اخراج شدند بخاطر ورشکستگی ذوب‌آهن، البته بیشترشان بازگشت بکار شدند ولی بعد از۵سال و زمانی که تمام دارایی شان را از دست دادند مثل خونه و ماشین که جبران این خسارت برایشان در حال حاضر تقریبا غیر ممکن است، هیچ کجا هم در این‌باره حرفی زده نشد آقای اقتصاد سالم، اتفاقا بین اخراجی‌ها فرزندان شاهد هم بودند، فکر کنم اونموقع نمیخاستید زیر پای مدیر عامل ذوب آهن را بروفید،،، نه؟.؟؟؟

 113. بنده خدا گفت:

  چقدر این آقای کرمانی شبیه خادم رییس حراست شرکت ملی فولاده، خادم رییس حراست شرکت ملی فولاد ایران برادر خودش را به زور وبا استفاده از رانت حراست در طرح فولاد میانه استخدام کرده و ایشان از تمام امکانات طرح از جمله مهمانسرای رایگان ، غذای رایگان و حقوق آنچنانی برخورداره ، امروز نیاز هست حراست ها در شرکت های فولادی از بالا تا پایین ترین رده بازنگری شده و مدیران جدید جایگزین آنها شود

 114. حجت گفت:

  سلام.
  # سعی میکنم خوب وبد دوطرف را بگم.
  درمورد اینکه مدیرعامل فعلی خوبه یا بده.
  به نسبت مدیران قبل، بهتر.
  # چیزی که هست، وانتصابات بدرستی وشایسته سالاری انجام نمیشه( البته در۸۰٪) . مدیران فعلی ضعیفند.
  # مثلا اقای اکبری فقط دنبال این موضوع هست که پرسنل ذوب اهن به حق قانونی خودشان نرسند.
  در طرح طبقه بندی مشاغل هرذوب آهنی حدود ۵۰ الی ۸۰ میلیون طللب داره.
  ولی با مبلغ حدود ۵ الی ۲۰ تومن قضیه راجمع کردند.
  درهرحال پرسنل رابیچاره کرده.
  #در مورد دیوارکوب ام دی اف در بخش ککسازی درست میگن. دیوارکوب حدود متری ۲۰۰ هزار تومن را، سه یا چهار برابر پای کارخونه فاکتور شد.چون از این رشته سر در میارم نوشتم.
  # درمورد دکترآجدانی حرف و حدیث خیلی هست.
  اگه کسی مدرک داره روکنه. ایشان هم مدیر بیمارسنان بود و هست، ودر عین حال سرپرست طب کار، یعنی حاضر نشد این سمت به کس دیگه ای برسه. بعبارتی محل درامد ایشان طب کاره.
  # درمورد حرا ست ذوب آهن یه جمله معروف هست.
  حراست فشله. مثلا اخیرا جایی شنیدم هرکی مفسده اقتصادی یا … میشه مدیر، و حراست هم با سفارش بالایی ها تایید میکنه.
  دلیل این مدعا هم میتونم بگم.
  سرپرست یکی از مدیریتهای … با یکی از کارآموزهای دختر مسئله پیداکردند. ولی حراست این موضوع را لاپوشونی کرد.یا انکار.
  #اخیرا یه نفر را که قرارداد مستقیم هست، و دوره مهندس صادقی آوردنش جزو هیات مدیره، سابقه زیادی هم نداره.یه مدیریت را دوتیکه کردن.
  نصفش را دادن بهش.لازم بذکره ایشون از اقوام مهندس کوهکن، نماینده سابق زرین شهره.
  #اخیرا که ذوب آهن سودده اعلام شد.برای هر نفر ده ملیون تومان پاداش درنظرگرفتند.که جای تقدیر دارد.ولی در عمل تا حالا سه تومن پرداخت شده.
  درحالیکه به مدیران رقمهای ۵۰ و ۱۰۰ میلیون پرداخت شد.
  حتی رقمهای بالای۵۰۰ تومن به دفتردار مدیرعامل رو شد. که جای تامل دارد.و ۳۰۰ تومن برای مدبر بخش فولادسازی…
  # الحاصل.تا یاد دارم تولید فولاد در ذوب آهن بین ۲ تا ۲.۵ ملیون تن در سال هست.ولی یه زمان با دوتا کوره وحالا با سه تا کوره.
  باسپاس.

 115. مرتضی گفت:

  سلام مدیران ذوب آهن از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای پرسنل زحمتکش ذوب آهن که مصوبه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی از سال۱۳۹۲قابلیت اجرایی داشته طفره می‌روند و حق کارکنان را به یغما میبرنند و کسی پاسخگو نیست

 116. omentnhi گفت:

  یک نماینده وظیفه اش قانون گذاری است تو مجلس .وبروز کردن بعضی قوانین که امروز به ساخت و ساز مملکت جور نیست و تصویب و ارائه طرح برای اداره بهتر کشور و وزیر انتخاب کردن ……اگر شما وزیر انتخاب میکنیدان وزیر بایستی مدیر عامل کارخانجات را انتخاب کند متاسفانه در چند استان این معظل را داریم که نمایندگان از شهردار فرماندار وحتی دهدار.مدیر عامل شرکت های بزرگ و مدیرعامل کارخانجات معادن را نمایندگان انتخاب میکنند .پس وزیر کارش چیست .اگر شما انتخاب میکنید چرا دیگر وزیر انتخاب میکنید .مجلس باید خودش الگو باشد نه در امورات وزیران دخالت کند .این تداخل هاست که مملکت رشد نمیکند و مدیر عامل ها هم تحت امر وزیر کار نمیکنند بزرگترین بلایی که در شرکت ها معادن و کارخانجات بنظر می اید تداخل نمایندگان در انتخاب مسئولین میباشد

 117. نیما گفت:

  اقایون تصور کردند ….دست نیافتنی هستند…. هر زمان ک فساد و خیانتشون مشخص بشه …اونوقت اگر قانون هم دستش کوتاه باشه…کسانی هستن ک دستشون بلند باشه!
  .

 118. محمد گفت:

  قشنگ معلومه پروژه تخریب رو شروع کردید
  چرا؟ خدا می دونه
  من از پرسنل ذوب آهن هستم و بهترین مدیریت رو از آقای یزدی زاده دیدم ایثارگران و فرزندانشان هم به اندازه قانونی از مزایای ویژه برخوردارند.
  دو گروه شغلی، وام های بدون نوبت، تفاوت های حقوقی، مرخصی به عناوین مختلف، اولویت های شغلی، معافیت های بیمه ای و مالیاتی، و ده ها مورد دیگر. تنها دلیل اعتراض ایثارگران مقاومت آقای یزدی زاده در مقابل زیاده خواهی برخی از این عزیزان است. برکناری ایشان برابر است با اعتراض و اعتصاب کارگران زحمت کش ذوب آهن

 119. محمد گفت:

  سلام به همه عزیزان مخالف و موافق این بحث .
  من یک جانباز ۵۵ درصد هستم فرزندم در ذب آهن کار میکند …
  بنظر من جای رسیدگی به این بحث اینجا نیست ..اگر مدرکی در اثبات خیانت کسی وجود دارد باید به دادگاه داده شود …و اگر بهر دلیلی اینکار انجام نشود خود این عمل خیانت بتر از خیانت اول است …

  در مورده لوس بازی و گاهی زیاده خواهی فرزندان ایثارگر .بله خوب ممکن است گاهآ وجود داشته …

  و در مورده غرض ورزی و ناحق گفتن در باره ی ایثار گران هم بله گاهآ وجود داشته ..

  ایثارگر و هر فرد دیگر فرقی ندارد …هر کس بیشتر از قانون بخواهد محکوم است …و البته اگر کسانی حق هر شخصی را ضایع کند باز بر اساس قانون محکومند..
  پس اصل قانون است نه افراد ….
  همه افراد در هر پست و مقامی باید مطیع قانون باشند …
  و ادامه این بحث ها در سطح عموم بدون دلیل و مدرک و قضاوت های نادرست باعث کدورت و سیاه شدن محیط کار و جامعه میشود ….
  موفق و شاد و پیروز باشید …..خدا نگهدار

 120. اینا کین دیگه؟؟ گفت:

  سلام
  بالاخره یزدی زاده و احمدپور و مونس خواه نوچه ها و دست نشانده های خود رو وارد عمل کردند که بشینن از مدیریت غلط این افراد خوب بگن ولی کور خوندن (همه پرسنل ذوب آهن این افراد رو خوب می شناسن)
  با توجه به قیمت کنونی ارز و صادرات محصولات ذوب آهن ، از ابتدای تاسیس ذوب آهن تا کنون وضعیت مالی ذوب آهن به این خوبی نبوده ولی برای کارگر چه فرقی کرده؟ هیچ
  آقای یزدی زاده
  آقای مونس خواه
  آقای احمدپور
  و دیگر مدیران ذوب آهن که با زد و بند فقط به فکر جیب خودتون و رانت هستید باید روزی جوابگو این اعمالتون باشید
  با اینکاری که دولت کرده و هنوز مدیران فاسد ذوب آهن با این همه زورگویی و ضایع کردن حق کارگر بر راس امور ذوب آهن هستند از دولت آقای رئیسی هم ناامید شدیم
  و فقط این مدیران نالایق ذوب آهن رو واگذار می کنیم به خدا

 121. محمدرضا گفت:

  خیانتهای یزدیزاده فقط شامل حال ایثارگران هشت سال دفاع مقدس نمیشه .ایشان طی این چهار سال بزرگترین خیانت و حق خوری در مورد بازنشستگان ذوب اهن داشته .سوال اینجاست که چرا در دولت رئیسی اینگونه افراد تاکنون برکنار نشده اند .

 122. ناشناس گفت:

  دنیا و منصور یزدی زاده
  خیلی هم مرد کار و عمل هستن ایشون و بیشتر کارمندان طرفدار ایشون هستن.
  حتما باید یکی مثل صادقی بیاد که کارخانه را تا مرز نابودی برد و هیچ خیری برای کارمندان نداشت.
  کفر نعمت نکنید.
  از خداوند برای آقای یزدی زاده آرزوی سلامتی و طول عمر دارم.

 123. Mask گفت:

  بابا ولمون کن تو را به خدا
  اخه چقدر باید این فرزندان شهدا جانباز و ازاده رانت مفت بگیرن
  والا پدران اینها افتخار افرین بودن واسه کشور یعنی بخاطر وطن رفتند یا به اجبار بردنشون ، تعارف نداریم به هر حال طرف از جون خودش گذشته این خیلی زیباست
  ولی دقیقا همین فرزندان بعضی از انها رفتارهایی میکنن که بسیار سخیف است
  بارها شده پدری که بخاطر وطن رفته حالا پسرش یا پسرانش براحتی حق کارگرهای هم رده خودشون را میخورند
  اینقدر طرفداری از یک قشر خوب نیست
  اگر کار پدران اینها ارزش داشته چرا امروزه ما هیچ ارزشی از فرزندان انها نمیبینیم

 124. هومان خسروی گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  با نگاهی اجمالی میتوان به وجود رقابت های تیمی و گروهی و جبهه بندی های دوگانه در آن واحد تولیدی پی برد . ما در کشوری زندگی میکنیم که سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هر حرکت معنا داری را بر ضد انقلاب و امنیت ملی دقیقا رصد کرده و درصورت لزوم بموقع اقدام میکنند و نیازی به اینگونه رفتار و گفتار و عملکردها که به دعوای کودکان دبستانی میماند نیست… متاسفانه آنچه از این دست رفتارها و گفتارها به ذهن متبادر میگردد حب و بغض های جناحی و دودستگی های حزبی و گروهی ست که عمدا یا سهوا به کل جامعه تسری داده شده و موجبات بحران و ناهنجاری را ابتدا در اذهان جامعه سپس بین طبقات مختلف مردم استان و متعاقب آن کل ایران فراهم آورده و در ادامه برای شبکه های معاند و ضدانقلاب خوراک سازی خواهد شد لذا شایسته و بایسته است مشکلات و معضلات موجود با متانت و سعه صدر از مجاری قانونی حل شده و به آراء مربوطه حتی اگر بر خلاف منافع مان بود احترام گذاشته شخصیت بزرگ ذوب آهن و نام بلند آنرا با حفظ شخصیت کارگران و کارمندان و مدیران آن بوسیله کنترل احساسات و تغییر ادبیات از کودکانه به بزرگ مآبانه حفظ و پاس بداریم از درگاه ایزد منان هدایت ، رشد ، سلامت و سعادت در دنیا و عقبی برای همگان خواهان و خواستارم …
  برادر کوچک
  🐉🔥 باختیاران

 125. محسن گفت:

  آقا جان این حرفا چیه دوباره نقشه استخدام چند صد نفری کدوم فرزندان ایثارگر و شهید رو دارید تا کل مردم این منطقه می‌دونن این افراد که تعداد متخصص توشون انگشت شماره و اکثرا تو چه سمت های حساسی مشغول به کارندبا بهترین مزایا ،حقوق،ساعت کاری و الاماشالا هر کاری هم دوست دارن میکنن چون حکم استخدامی از تهران دارن و دولت و ملت مجبورن بهشون خدمت کنن از بیخ گلوی امثال منی که ۸سال درس خوندم میگیرن میکنن تو دهن اینا،تهشم مظلوم اینان ما ظالم

 126. سید رضا ساقی گفت:

  اقا و خانم به اصطلاح اقتصاد سالم !!
  اگه یک نفر غیر خانواده جانباز و خانواده شهدا بود اینقدر سینه چاک میکردید؟
  چهل و اندی ساله که با همین ترفندها هر مقامی خواست قانون رو رعایت کنه از میدان بدر کردید ،بس کنید دیگه بیخود کرده بدون اجاز محل کارش رو ترک کرده ،همین بی قانونیها هستش که چرخ مملکت نمیچرخه

 127. رحمان گفت:

  سلام
  من خودم کارمند ذوب آهن هستم و این چیزهایی که گفتید خودم شاهد بودم و حق را صد در صد به ذوب آهن می‌دهم.
  این فرزند جانباز اخراجی را که فرمودید به همراه پدر و مادر خودش آمده ذوب آهن و جواب نگرفته را ما خوب می‌شناسیم.ایشون اصلاً اهل کار نبوده و با هیچکس در هیچ قسمتی هم نمی تونست کار کنه و دائماً غیبت میکرد.
  حالا آمدن و حق را به ایشون دادن خیلی جالبه….
  کاملا مشخص است که پروژه تخریبه
  دست بر دارید از این دروغ پردازی

 128. رحیم گفت:

  چقدر فراموشکاری دوران مدیریت آقای صادقی و همسرش چطوری ذوب آهن راغارت کردن و هنوزم در غالب هیات مدیره مشغول به چپاول هستن اینکه توی ذوب آهن فساد بیداد میکنه شکی نیست چیز جدیدی هم نیست احتمالا الان باج کمتر داده که دارن توطئه میکنن براش مطلب دوم اینکه چرا فقط حرف از فرزندان شهدا و جانبازان هست که بنده به عنوان کارمند ذوب آهن به چشم میبینم که چه مزایای خوبی ذوب آهن بهشون داده و میده بقیه پرسنل آدم نیستن چرا تمام ارگانهای دولتی پارسال چندین مرحله افزایش حقوق داشتن ولی ذوب آهن فقط برای پرسنل معزز شهدا این افزایش حقوق را اجرا کرد بقیه کارگران زحمت کش ذوب آهن در حال کار در سخت ترین و خطرناک ترین شرایط هستن با حقوق شرم آور حدود هفت ملیون باز به شرف این مدیر عامل یک مقدار جزئی از پول‌های دزدی را میده به پرسنل که البته اینها حق پرسنل هست و باید جزو ثابت حقوق باشد نه بخشش حاتم به گدا!!!

 129. حسن نیت گفت:

  من ی سوال از کارگران محترم ذوب آهن اصفهان دارم ..
  آیا بیاد ندارین در زمان آقایان سعد محمدی و صادقی مدیران قبلی شرکت چه مقدار از حق پرسنل را تضعیف کردند حتی یک پاداش ساده هم به پرسنل داده نمیشد حقوق با تاخیر پرداخت میشد آیا بیاد نداریدچه زندگی سختی داشتیم از زمان آقای یزدی زاده حقوق به موقع پرداخت میشود و پاداش ها برقرار گردیده حتی پاداش مازاد در نظر گرفتن سبد و غیره که پرسنل در جریان هستن حال بنده میپرسم چه شده که در زمان آقای صادقی و سعد محمدی هیچ شکایتی به جایی نمیرسید و در حال حاضر همه شاکی حظور ایشان هستند اگر قرار بود اهل قلم از پرسنل نجیب ذوب آهن حمایت کنند در زمان آقای صادقی کجا بودند ؟ ..
  دوستان من در تمام مدیریت های حاکم بر ذوب آهن فرزند شهدا ایثار گر و جانباز به منافع خود بی رویه رسیده اند این ما پرسنل عام هستیم که هیچگاهه مزایایی به ما تعلق نگرفته در زمان همین آقای یزدی زاده که منتقدش هستند این مزایای فرزندان شهید و جانباز همچنان برقرار است ولی توقع بیجا عملی نشده بماند که در هر حال در همین زمان فعلی که تبدیل مدرک هم نمیکنند فرزندان شهید جولان میدهند وامهای کم بهره میگیرند و پولهای بی حساب وارد حسابشان میشود مگر به یاد ندارید چند ماه پیش از ۳۰ تا ۷۵ میلیون تومان پول بحسابشان واریز شد ؟ دوستان من کمی تامل کنید این روزنامه تنها صحبتش حمایت بیشتر از فرزندان شهید جانبازان وایثارگران است کسی برای پرسنل مظلوم ذوب آهن سنگی به سینه نمیزند مظلومان واقعی پرسنل عام ذوب آهن هستند نه فرزندان شهید .. همکار فرزند شهید بنده با همان سمت بنده در ذوب آهن مشغول بکار است ایشان نه حق بازنشستگی پرداخت میکند نه مالیات پرداخت میکند نه حق بیمه پرداخت میکند دو گروه شغلی بصورت باج به کلیه ی فرزندان شهدا داده شده است بعد من عام برای یک گروه باید سالها وقت بگذارم .. اینها وامهای بی بهره کلان میگیرند ودر همه حال باز هم شاکین .. دوستان عزیز از پرسنل عام ذوب آهن حمایت کنید نه به تبیغیض

 130. واقعیتها وارونه نشود گفت:

  این شایستگان هستند که در جا میزنند و حذف میشوند؟
  این متخصصان متعهد هستند که طرد شده اند…..
  مشکل اینجاست که راه برای پرسنل سخت کوش و با مهارتهای خوب بسته است.

  سمت هایی که باید پس از چندین سال تلاش و ایثار در محیط کارخانه به پرسنل با تجربه برسد را به اعتبار فرزند ایثارگر بودن به آنان می دهند.
  ما حامی راه شهیدان، رهرو فرهنگ ایثار و شهادتیم و مدیون خانواده ایشان بوده و هستیم.
  ولی متاسفانه شایسته گزینی را همان راه شهدا نمی دانیم و اشغال پست ها را بدون لایق بودن حق مسلم می دانیم.

  پس تاکید میکنم برخلاف ادعای مطرح شده تحریریه اقتصاد سالم مشکل در اشغال بدون توانایی و شایستگی پست ها توسط فرزندان شهدا و ایثارگران محترم است، و این پرسنل توانمند کارخانه هستند که طرد شده اند.

 131. احمد گفت:

  بنام ایران و ملت ایران
  دوست عزیز آقا محسن برادرم ما فرزندان شهدا و ایثارگران هیچ چیزی از دولت و حاکمیت نمیخواهیم بجز از پدرانمان
  لطف بفرمایید پدرانمان را پس بدید این گروه های ایثارگری پاداش ها مرخصی ها سنوات و… همه ارزونی خودتان و خانواده و دولت و حاکمیتتان.
  پدرانمان را پس بدهید تا وقتی زمین میخوریم تو بچه گی، بتونیم بلند شیم و یکی باشه دستمان را بگیره.
  پدرانمان را پس بدهید تا بتوانیم مثل آنها باشیم و در مقابل فسادهای کنونی سخت مقاومت کنیم و پیروز شویم.
  پدارنمان را پس دهید تا پدران خودتان بروند برای جنگ و وطن پرستی

  به خداوندی خدای یگانه و به شرفم حاضرم قسم بخورم یکی از شماها حاضر نیستید یک ساعت برید داخل دل دشمن چ برسه ۸۰ ماه سابقه پدر من که آخر شهید شدند.

  بسم الله بسم الله اگر مرد عملید

  حاسبو قبل عن تحاسبو

 132. هوشیار گفت:

  متن تون واقعا مزخرفه، پشتت پره که راحت اراجیف میبافی به هم و تهمت میزنی
  دستش درد نکنه که بر اساس شایسته سالاری نیرو جذب می‌کنه
  یعنی بقیه ی جوانها که فرزند شهید و جانباز نیستن باید برن بمیرن که فقط بچه ها شهید جانباز برن سر کار

 133. m266848@gmail.com گفت:

  بنده بعد از سالها کار و تجربه در ذوب اهن کاملا به این درک رسیدم که بهترین مدیر عامل که به فکر تمام کارگران و فرزندان شهدا و جانبازان بوده و سعی کرده تعادل و عدالت را در این میان برقرار کند اقای یزدی زاده بود و طبیعی هست که در این میان یک عده که منافع انها که از طرق مدیر عامل به خطر افتاده چنین انگ هایی را به
  ایشان بزنند و و او را ضد انقلاب و ایران ستیز و خائن معرفی کنند

 134. علی گفت:

  سلام حداقل از کارگرها تحقیق میکردید و بعد این اتهامات را مینوشتید.تهمت کار درستی نیست.یزدی زاده بهترین مدیری هست که از نظر پرسنل بسیار دوست داشتنی و با خدا میباشد.مواظب گفتار و نوشتار خودتون باشید.

 135. علی اصغر صالحی نژاد گفت:

  سلام. بابت پیگیری پایگاه خبری. ممنون هستیم.
  منتها خود پایگاه خبری چه بده بستانی دارد که جرات انتشار خبر را ندارد. واقعامسولین مخصوصا شرکت ذوب که شرکت دولتی است واقعا از خودشان خجالت نمیکشن به مردم طبقه ضعیف این قدر ظلم میکنن.
  ما سهامداران خُرد باچه امیدی امدیم با مبلغ از آذوقه زن وبچه مون زدیم که درصد کمکی بشه.
  من از مسولین محترم تقاضا دارم یه نگاهی به کشورهای غیر مسلمان باچه شفاف سازی ازمردمشان دفاع میکنن لااقل بعد ۴۰سال یاد بگیرن. واقعا جای تاسف دارد.

 136. بنده خدا گفت:

  سلام. از قدیم گفتند که اگر خواستی به بزرگی یک نفر ایمان پیدا کنی، ببین چه کسانی منتقد او هستند. خوشبختانه مهندس یزدی زاده چوب جلوگیری از افراد زیاده خواه را می خورند و امیدوارم خدا در این راه پر خطر به ایشان کمک کنه. من یک کارگر ساده هستم ولی به عینه میبینم که برای این کارخانه چه زحماتی دارن می کشند ولی بعضی ها با هوچیگری میخواهند خرابشون کنند
  یاعلی

 137. سیاوش گفت:

  به عنوان شخصی که در بطن ماجرا بودم، تقریبا کل این داستان مربوط به اقدام فرزند جانباز را مغرضانه و در جهت تخریب عملکرد مدیر عامل کنونی میبینم. مدارک پزشکی و مستندسازی های فرد مذکور، در کارخانه موجود می باشد. این تحریف با دستمایه سازی خانواده بزرگوار جانبازان و شهدا در جهت بهره برداری از احساسات خوانندگان متن، در جهت اغراض ناسالم انجام شده است.

 138. محمد گفت:

  سلام مطلبی که واضح است هم آقای رضوانیان و هم یزدی زاده شتربان از قدرت پشتیبانی که معلوم نیست کجاست برخوردارند و به هیچ عنوان خدشه به شخصیت آنان وارد نخواهد شد و حتی مطمئن هستم اینگونه انتقادات برای بزرگ نمایی این عالیجنابان استفاده خواهد شد.

 139. زیرک گفت:

  دوستان و همکاران
  گول دعواهای زرگری را نخورید
  یگدیگر را تخریب نکنید
  به هوش باشید
  یزدی زاده از طریق عُمالش مقاصدش را پیش می برد
  یکی از آنها معاون خرید فاسدش صالحی است

 140. ذوب آهنی نگران گفت:

  واقعا جای تاسف دارد
  این هیاهو برای چیه
  این نشریه اقتصاد سالم آیا واقعا آدم های با فکر و نیت سالم اداره میکنن ؟انشالله همینطوره،که
  بعید می‌دانم
  و چبزی جز هدف گرفتن آقای یزدی زاده و برای جلب نظر بزرگان وزارت کار نیست تا ایشان را عزل و بجای ایشان اگر کسی دیگری را ،حتی مد نظر آنها هم نباشد ،منصوب کنند و بعد خدا کریم است از نمد حاصله کلاهی برای خود جور می‌کنند.
  فکر کنید کی ها ،چی ها از دست داده اند.
  اما یک آدم بیسواد بی‌خبر به نام پرسش گر از ریل و نابود کردن ۶۵۰ گفته ؟؟!
  ۱‌‌. چه ربطی به موضوع خبر سراسر دروغ و دلنگ دارد مگر کرمانی چکاره بوده و هست اینقدر بزرگش کردند ‌ البته آدم بسیار شریفی است و این تهمت ها دو آزار ارزش ندارد .
  ۲‌. در نورد ۶۵۰ قفسه های روسی که سر جای خود هستند گیربکس ها که سرجای خود هستند، موتورها که سرجای خود هستند. یک قفسه اسقاط شده ۶ با لقی های بیش از ۱۰ میلیمتر و بعد از ۵۰ سال که باید قطعا عوض می‌شدند که به دلیل وزن ۱۰۰ تنی آن ، حداقل ۲۰ میلیارد هزینه لازم داشت که برای سه دستگاه باید ۶۰ میلیارد هزینه می شد چون دیگه بزور می شد با آن تیرآهن هم تولید نمود .مگر نه اینکه ۸ سال قبل یک دستگاه آنرا در داخل کشور ساختند و درست جواب نداد .
  ۲. هر ابلهی که دو سال در نورد کار کرده باشد و ذره ای سواد نورد داشته باشد می‌داند که در نوردهای سنگین بهترین نورد سیستم تاندمیل است که هم sms و هم DANILI دارندالان در قرن ۲۱ با هزاران میلیارد تاسیس می‌کنند و الان با اضافه شدن قفسه جدید این کارگاه به قابلیت‌های بالایی دست ییافته است که شامل :
  – تولید انواع بال پهن تا سایز ۴۰۰ که فعلا ۳۰۰ تولید شده ولی قبلا فقط و فقط تا سایز ۲۰۰ مقدور بود ‌که در خیلی موارد قیمت آن شانه به شانه ریل می رسد

  – تولید تیرآهن معمولی تا سایز ۵۰۰ که همه می‌دانند ۶۵۰ توانایی تولید بالای سایز ۳۰۰ رانداشت و حتی یک کیلو هم از ظرفیت کارگاه کم نشده است اگر نویسنده این اباطیل شهامت دارد خود را معرفی و رودر رو مناظره کند

  _تولید ناودانی ها تا سایز ۳۰۰ که قبلا اصلا مقدور نبود.
  – کاهش طول کوتاه تولیدات از ۱۸ درصد به زیر ۹ درصد با ارزش افزوده بالایی ۳۰ میلیارد در سال بخاطر مدرنیزاسیون کارگاه به PLC و دقت بسیار بالای این استندهای جدید .
  – دستیابی به دقت ابعادی بسیار بالا در تولید تیرآهن ها به لطف همین قفسه ۵ و ۶ جدید و توسعه صادرات حتی در ابعاد و اندازه های بسیار محدود مشتری و علیرغم تحریم ها .
  – کاهش مصرف غلتک از ۲ کیلو برتن به زیر ۱.۵
  – کاهش وزن استند ۶ حدود ۱۰۰ تنی کانونشنال روسی (که دیگر در هیچ دنیا و حتی روسیه نیست )به هاووزینگ لس ۲۵ تنی و کاهش هزینه های مترتب بر آن .
  – کاهش بسیار بسیار شدید حوادث شکست غلتک ،بیرینگ و تجهیزات الحاقی آن به دلیل کاهش فاصله محورهای چوک ههاو دقت ساخت آن

  – قابلیت بسیار بالای شیفتینگ قفسه ۵ و ایجاد پتانسیل بالای تنوع تولید که بر هر نیمچه باسوادی عیان است .
  – کاهش وزن شافت و غلتک قفسه ۶ از حدود ۵تن به کمتر از ۳ تن که همین موضوع امتیاز بسیار بزرگ این مدرنیزاسیون است .
  – به لطف این پروژه، تجهیز خط چهارگوش به اره جدید برش گرد آلیاژی و تولید بیش از ۱۰۰ هزارتن میلگرد آلیاژی و سود سرشار آن که باعث شده ذوب آهن سود ده شود .
  – از همه مهمتر و اساسی تر ،تولید ریل ملی که افتخار دوب اهن و عزت کشور و کوری چشم دشمنان و منافقین این مرز و بوم است .

  اما خدمتی که آقای یزدی زاده به ذوب آهن و کشور بخاطر ریل ملی و عزت و بزرگی شرکت نمود در تاریخ ثبت خواهد شد و روسیاهی برای شب تار خواهد ماند که شهامت حرف زدن رودر رو را ندارد .

  آدمی است سالم وبا ایمان –

 141. محمد گفت:

  از این دروغ گفتنتون دست برداریدرفتار خصمانتونم کنار بزارید اصلا بیا پایین…و شعر نگو سرمون درد گرفت

 142. اسفندمند گفت:

  سرگرم باشید و فراموش کنید بازنشسته ای به نام کوروش اسفندمند که خلاف تمامی مصوبات هیات مدیره مشغول به کار است هم وجود دارد!!!!!

 143. علی گفت:

  حالا چون با سهمیه بازی مخالفه ایران ستیزه؟؟؟؟

 144. یک انسان بدون سهمیه گفت:

  بچه های شهدا و جانباز فقط اسم پدرشونو دارند خراب می‌کنند . ولا نمیدونم چقدر باید بهشون داده بشه ک دیگه راضی باشند. بابا بسه .

 145. احمدرضا شفیعی گفت:

  امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام.
  اندیشه کن آنگاه سخن گوی تا از لغزش بر کنار باشی.
  خداوند می‌بیند و می پوشاند مردم نمی‌بینند و فریاد می‌زنند.
  عزیزان من اخلاق را رعایت کنیم. راحت تهمت نزنیم.
  من بنده حقیر و فقیر و روسیاه خدا روزی ۱۰۰تا گناه میکنم خداوند پرده حیا مرا پاره نمیکنه پس (ببخشید باعرض پوزش) من بنده خدا خیلی بیجا میکنم که با آبروی ی بنده خدا بازی کنم. بیایید تفکر کنیم بعد حرف بزنیم. تفکر و تعقل خیلی خوب است اگر می‌دانستیم اگر می‌دانستیم!!!!

 146. فرزند جانباز گفت:

  از رضوانیان چه خبر؟

 147. فرزند جانباز گفت:

  صالحی حیا کن کارخانه را رها کن.

 148. محمد گفت:

  باید دست بدست یکدیگر یک کتک ملایم به این آقایان منظور مدیر عامل و بقیه عواملش زده شود تا اینکه سنگر خود را رها کنند.

 149. زیرک گفت:

  صالحی ننگت باد
  پولهایی که خوردی حرامت باد

 150. بهزاد گفت:

  بزارید من مختصر بگم…
  یه فرزند شهید لوس نیومده سر کار. غیبت خورده. حالا داره خودش رو جر میده چرا برخورد شده باهاش.
  پول داده به این خبر گزاری مثل بچه ها که مامانشو خبر میکنن …. دمشون گرم که باهاش برخورد کردن کاشکی این جور کارا زیاد بشه تا یه سری فرزند شهید و جانباز که مثل … چسبیدن به ذوب آهن جدا بشن.
  فرزند شهید و جانباز کاری هم داریمااااا اشتباه نشه ولی بعضی هاشون مثل این بابا مثل … میمونن.
  خیلی خوشحال شدیم از برخوردی که باشون شده همین مسیر رو ادامه بدید. دری وری های سایت شما هم از این گوش میشنویم از اون گوش میدیم بیرون.

 151. Mask گفت:

  من یک ذوب اهنیم
  واقعا نباید بی انصاف باشیم چرا ما مردم همیشه گذشته بد را فراموش میکنیم ، اقایان ذوب اهنی شما دوران اقای صادقی را یادتونه که ذوب اهن با ضرر اهن را میفروخت حقوق پرسنل را وام میگرفتند
  ذوب اهن با این عظمت که نامش باید تمام بانکها را بلرزونه از اعتبار ، اصلا نزد بانکهای دولتی و خصوصی اعتباری نداشت ، امتیاز نمیدادند هیچ کس صداش درنیامد ، حالا چی شده دوباره خوشی زد زیر دلتون ، البته من خودم قبول دارم اقای یزدی زاده در مورد دور از مرکز و تفاوت چندین ساله ان که مبلغ زیادی هم هست کمی اهمال کاری کرده ، امیدوارم این مورد هم برطرف بشه
  ولی ذوب اهن به سود دهی رسیده ایشالا مشکل را حل کنه اقای یزدی زاده

 152. رضا گفت:

  آقای یزدی زاده خیلی آدم با درکی هستن چون خودش از اول جزو پرسنل ذوب آهن بوده
  “اقتصاد سالم” شما آب رو بریز ا‌ونجاییت که میسوزه
  آره…

 153. علیرضا گفت:

  سلام
  تمام مطالب این خبرگزاری چرت و پرت هست

 154. سلام من ۳۰سال افتخارداشتم درذوب آهن کارکنم چنین مدیر عاملی ندیدم من دست آقای یزدی زاده را باعشق می بوسم لطفا منفی گرایی نکنید منفی گراها۰۰۰

 155. حیران گفت:

  متاسفانه حراست برخی سازمانها و ادارات وابسته خواب نیستند بلکه خود را به خواب زده اند و معتقدند کار حراست برخو د نیست و فقط اطلاع رسانی هست.
  پس این بدنه عریض و طویل حراست چه دردی از مردم دوامیکنه؟ مثلا در سازمان تحقیقات کشاورزی و مراکز تحقیقاتی استان‌ها و سازمان های جهادکشاورزی استانها با تخلفات و استخدام هیات علمی رانتی چه برخوردی کرده اند؟

دیدگاه شما