عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد:

تحولات مثبت در گروه خودروسازی سایپا باید ادامه یابد

دوشنبه 26 دی 1401